Δημιουργώντας μια κουλτούρα διοίκησης της απόδοσης

Γράφει η Χάρις Περδικάρη, Manager, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική Α.Ε.

Στοχεύοντας στην πλήρη εναρμόνιση επιχειρησιακών στόχων και προτεραιοτήτων με σύνθετες ατομικές διαδρομές ενδυνάμωσης, δημιουργούμε τις υποδομές για τη μετάβαση από μια τυπική διαδικασία αξιολόγησης σε μια λογική ανάπτυξης και ενίσχυσης των εργαζομένων.

Η δημιουργία μιας «Κουλτούρας Απόδοσης» απαντά στο αίτημα για αλλαγή του τρόπου που αποτιμούμε τα αποτελέσματα των στελεχών μας, ενισχύοντας καίριες επιχειρησιακές λειτουργίες.

Η περιοδική αποτίμηση της απόδοσης σε ετήσια ή εξαμηνιαία βάση υπήρξε ζητούμενο επί σειρά ετών, παρά το γεγονός (ή και εξαιτίας του) ότι κρατούσε την ανταλλαγή σχετικής πληροφόρησης σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Η αναγκαιότητα νέων μοντέλων διαχείρισης της απόδοσης αναδείχθηκε από τους υπεύθυνους ομάδων μέσα από τη συνειδητοποίηση των ορίων λειτουργικότητας και των επαναλαμβανόμενων προβλημάτων που σχεδόν νομοτελειακά παρουσίαζαν δοκιμασμένες πρακτικές:

 • Αδυναμία έγκαιρης διόρθωσης αναποτελεσματικών συμπεριφορών
 • Θέσπιση ακατάλληλων στόχων – τόσο χαμηλών ή προκλητικών που τελικά να μην παρακινούν προς την επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Εκλαμβανόμενη έλλειψη διαφάνειας και αξιοπιστίας στη διαδικασία
 • Αποκαθήλωση συστημάτων αξιολόγησης που αδυνατούν να καταγράψουν καθοριστικές παραμέτρους απόδοσης
 • Συχνά, έλλειψη δέσμευσης και μειωμένη παραγωγικότητα 

Σε αυτό το περιβάλλον, δεν αποτελεί έκπληξη ότι ήδη προ τριετίας, πάνω από 80% των οργανισμών εξέταζε ή υλοποιούσε σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση της απόδοσης (Gartner, 2019)

Η συνεργασία της ΣΟΛ Crowe με την Rivulis

Αντιπροσωπευτική των σύγχρονων τάσεων, η συνεργασία μας με την εταιρεία Rivulis εδράστηκε στο αίτημα για διαρκή εξέλιξη των παρερχόμενων υπηρεσιών. Επαγωγικά, η δημιουργία μιας κουλτούρας ενδυνάμωσης και συλλογικής ανάπτυξης κρίθηκε καθοριστικής σημασίας για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας. Η επιδιωκόμενη μετάβαση βασίστηκε στη λεπτομερή αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων του πελάτη μας, ενώ θεσμοθετήθηκε και υιοθετήθηκε σε στενή συνεργασία με τη Δ/νση Προσωπικού μέσα από τα ακόλουθα στάδια:

 • Μελέτη αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων παρελθουσών ενεργειών
 • Εκπόνηση έρευνας Στάσεων & Αντιλήψεων για το σύνολο των εργαζομένων
 • Διενέργεια συνεντεύξεων πλαισίωσης ευρημάτων με τους επικεφαλείς όλων των Διευθύνσεων και το 20% του προσωπικού
 • Προσδιορισμό των παραμέτρων απόδοσης διαμέσου διαφορετικών ομάδων ιδιοτήτων για το σύνολο του οργανισμού και για επιμέρους ομάδες εργαζομένων
 • Αναδιαμόρφωση εργαλείων αποτίμησης της απόδοσης
 • Εκπαίδευση προϊσταμένων στο νέο σύστημα
 • Περίοδο συμβουλευτικής υποστήριξης κατά το roll-out του νέου συστήματος

Η σημερινή εργασιακή κουλτούρα ευδοκιμεί με τακτική παρακολούθηση δεικτών, συχνή και εποικοδομητική ανατροφοδότηση 360ο, διαφάνεια και αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, συνεπή παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, και αμοιβαία οφέλη για όλους μέσω της καλύτερης ευθυγράμμισης επιχειρηματικών και ατομικών στόχων.

Η Νότα Τσούνη, Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ανατολικής Ευρώπης & Μέσης Ανατολής της Rivulis, χαρακτηριστικά αναφέρει:  

“Η προσέγγιση της ΣΟΛ Crowe στον επανασχεδιασμό και εφαρμογή του συστήματος διοίκησης της απόδοσης ήταν δομημένη και ουσιώδης. Βασίστηκε στις Αρχές και τις Αξίες μας, ενεργοποιώντας όλες τις Διευθύνσεις και τα ιεραρχικά επίπεδα κατά αποτύπωση των απαιτήσεων του Οργανισμού μας. Με την εκπαίδευση των στελεχών μας ολοκληρώθηκε η μετάβαση σε μια Κουλτούρα Απόδοσης, η οποία πληρώντας τις προϋποθέσεις που τέθηκαν εξαρχής για αντικειμενικότητα, διαφάνεια και χρηστικότητα, τυγχάνει της απόλυτης αποδοχής των ανθρώπων μας.»

Tags: No tags

Comments are closed.