Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Συνημμένα επισυνάπτουμε παρουσίαση της ΣΟΛ με θέμα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), σε διαδημοτική ημερίδα  στο Πνευματικό Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου.

Παρουσίαση ΕΚΕ