Χαράλαμπος Πετρόπουλος

Συντονιστής

Ο Χαράλαμπος Πετρόπουλος έχει περισσότερα από 40 χρόνια συνεχούς εμπειρίας στην ελεγκτική και συμβουλευτική εταιρικής φορολογίας, εταιρικού δικαίου και λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα, επιβλέποντας τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των εταιρειών στα παραπάνω αντικείμενα. 

Από το 1992 είναι πιστοποιημένος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, έχοντας υπό την επίβλεψή του πλήθος εταιρειών και ομίλων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ορισμένες εκ των οποίων δημοσίου συμφέροντος. Έχει ασχοληθεί με τον οικονομικό έλεγχο εταιρειών για εισαγωγή στο χρηματιστήριο, επιχειρησιακό σχεδιασμό, συγχωνεύσεις, μετατροπές, διασπάσεις και αποτιμήσεις εταιρειών.

Έχει σπουδάσει χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.