Η ΣΟΛ στο 13ο Athens Tax Forum του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου