Ιωάννα Φλώρου

Συντονιστής

Η Ιωάννα Φλώρου έχει περισσότερα από 30 χρόνια συνεχούς εμπειρίας στον έλεγχο εισηγμένων και μη Ελληνικών Ομίλων και Εταιρειών, πολλών κλάδων (Βιομηχανικών, Εμπορικών, Ασφαλιστικών, Τουριστικών κ.λπ.), καθώς και στον έλεγχο  ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Νοσοκομείων, Συνεταιρισμών, Κοινοπραξιών και λοιπών οικονομικών μονάδων. Ο έλεγχος αυτός αφορούσε, τόσο τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, όσο και τη φορολογική συμμόρφωση των εταιρειών. Έχει μεγάλη εμπειρία στον έλεγχο συγχωνεύσεων και λοιπών μετατροπών εταιρειών, καθώς και στον ανεξάρτητο έλεγχο, για λογαριασμό των Αναδόχων,  για την εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο.    

Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά και έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό  σεμιναρίων. Εντάχθηκε στο ελεγκτικό επάγγελμα,  μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις, του μοναδικού τότε αναγνωρισμένου ελεγκτικού φορέα, του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.).

Shopping Basket