Κωνσταντίνος Κουφός

Συντονιστής

Ο Κωνσταντίνος Κουφός έχει 30 χρόνια συνεχούς εμπειρίας στο ελεγκτικό επάγγελμα.

Στη μακροχρόνια αυτή περίοδο και προερχόμενος από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών ασχολήθηκε με ελέγχους Τραπεζών, πολυεθνικών εταιρειών, αλλά και ελέγχων Δημοσίου συμφέροντος. Οι ελεγχόμενες εταιρείες καλύπτουν μια ευρεία γκάμα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής  αγοράς, όπως βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες, real estate και ναυτιλία.

Έχει ασχοληθεί, ως επικεφαλής ελεγκτικών ομάδων, με ειδικούς ελέγχους στο εσωτερικό και εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε μετατροπές και εκτιμήσεις  μεγάλων εταιρειών, οι οποίες ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους εισηγμένους και μη στη χρηματιστηριακή αγορά.

Από το 2011 ασχολείται με τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, επιβλέποντας τη διασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Έχει κάνει σπουδές στα οικονομικά και την διοίκηση επιχειρήσεων και στον προγραμματισμό Η/Υ, ενώ έχει παρακολουθήσει πληθώρα  επαγγελματικών σεμιναρίων.