“Επεκτείνει τη δραστηριότητά της η ΣΟΛ Crowe με την ενίσχυση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού”

Ο Αντώνης Πολυχρονίδης Επικεφαλής του τμήματος Human Resource Advisory Services   Η ΣΟΛ Crowe, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, προχωρά στην επέκταση ...