«Η ΣΟΛ Crowe ανακοινώνει το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο»

Το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξε η ΣΟΛ Crowe σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συγκλήθηκε τον Ιούνιο 2021. Τη θέση της Προέδρου αναλαμβάνει η κα Εύα Αγγελίδη, αντικαθιστώντας τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Ευστράτιο Παπαρίδη ο οποίος αποχωρεί έπειτα από πολυετή θητεία και μακρόχρονη συνεισφορά στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

 

Στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου παραμένει ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος. Ο κ. Γεώργιος Σταματίου ο οποίος προηγουμένως κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου, αναλαμβάνει τώρα τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Αντιπρόεδρος στο νέο Δ.Σ. παραμένει ο κ. Σταύρος Παπακανδεράκης, ενώ τα λοιπά μέλη διατηρούν τις υφιστάμενες θέσεις τους. Και τα οκτώ μέλη του Δ.Σ. είναι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

Συγκεκριμένα, το οκταμελές πλέον σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου ορίζεται στα τρία έτη, απαρτίζεται από τους:

 

  1. Εύα Αγγελίδη – Πρόεδρος
  2. Σταύρος Παπακανδεράκης – Αντιπρόεδρος
  3. Παναγιώτης Αλαμάνος – Διευθύνων Σύμβουλος
  4. Γεώργιος Σταματίου – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
  5. Θεόδωρος Αντωνάκης – Μέλος
  6. Βασίλειος Κουτσουλέντης – Μέλος
  7. Ανδρέας Κυριακόπουλος – Μέλος
  8. Γρηγόριος Τσαραμανίδης – Μέλος

 

Η κα Εύα Αγγελίδη δήλωσε: «Με  μεγάλη μου τιμή διαδέχομαι τον κ. Παπαρίδη αναλαμβάνοντας τη θέση της Προέδρου της ΣΟΛ Crowe. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Δ.Σ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, και είμαι σίγουρη ότι τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε την επιτυχημένη αναπτυξιακή μας πορεία».

 

«Παρά την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία της πανδημίας, προτεραιότητά μας παραμένει η ενδυνάμωση της ισχυρής παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά και η ενίσχυση της εξωστρέφειάς μας, ταυτόχρονα με την ανάδειξη της αξιοπιστίας και της σωρευμένης τεχνογνωσίας που συγκεντρώνει η ΣΟΛ Crowe στο ευρύ φάσμα των ελεγκτικών εργασιών που διενεργεί. Η επόμενη θητεία του Δ.Σ. μας βρίσκει ήδη έτοιμους να διαχειριστούμε τις προσκλήσεις και τις νέες απαιτήσεις του μετά-Covid19 επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα» σημείωσε ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΟΛ Crowe.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΣΟΛ Crowe, υποστηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία Women Leading@Crowe” της Crowe Global που έχει ως στόχο την ανάδειξη της γυναικείας ηγεσίας αλλά και την ενδυνάμωση των γυναικών στον επαγγελματικό τους χώρο, ανέθεσε ομόφωνα και για πρώτη φορά στην ιστορία της, τη θέση της Προεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου σε γυναικεία εκπροσώπηση. Η κα Εύα Αγγελίδη κατείχε ήδη τη θέση της Αντιπροέδρου και στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Comments are closed.