O ρόλος των εκλεκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Συνέντευξη του Παναγιώτη Αλαμάνου, Διευθύνοντος Συμβούλου, ΣΟΛ Crowe, στο Forbes, Δεκέμβριος 2022.

Οι ελεγκτικές και οι συμβουλευτικές εταιρείες, διαδραματίζουν διαχρονικά έναν ζωτικό ρόλο στη λειτουργία της οικονομίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Σήμερα, οι συνεχόμενες κρίσεις αλλά και οι τάσεις στην παγκόσμια οικονομία, έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση επηρεάζουν και την δική μας εξέλιξη ως επαγγελματίες, αφού καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε ένα πολύπλευρο και αρκετά διαφορετικό ρόλο. Με αυτόν τον προσανατολισμό, και με στόχο τη διεύρυνση των υπηρεσιών μας προκειμένου να προσφέρουμε περισσότερες αξιόπιστες λύσεις, στη ΣΟΛ Crowe  στηρίζουμε την μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα πραγματικότητα όπως είναι οι σύγχρονες απαιτήσεις για την εταιρική διακυβέρνηση, η αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και η σύνδεση με τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης και τις ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης

Το νέο πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση στο οποίο καλούνται να συμμορφωθούν πλέον οι επιχειρήσεις, αλλάζει σε μεγάλο βαθμό την ίδια τη λειτουργία τους, δεδομένου ότι αυξάνει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την προστασία των μετόχων μειοψηφίας, των προμηθευτών, των πιστωτών, των εργαζομένων και γενικότερα ολόκληρου του «οικοσυστήματος». Επίσης, αναβαθμίζει την ποιότητα των μελών των Δ.Σ., αυξάνοντας ουσιαστικά και την ικανότητα των επιχειρήσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και δημιουργεί τις συνθήκες για προσέλκυση επενδυτών και κεφαλαίων μέσα από τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους. Οι αλλαγές που επιφέρει η εταιρική διακυβέρνηση, όπως και τα κριτήρια ESG, στοχεύουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας,  των επιχειρήσεων μέσα από την επιλεξιμότητά τους σε χρηματοδοτήσεις, υποχρεώνοντάς τες να προσαρμοστούν σε λειτουργίες που ενισχύουν τη βιωσιμότητά τους με την ταυτόχρονη ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται.

Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης

Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί σήμερα το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων για την  μετάβαση στην επόμενη ημέρα και τη δημιουργία ισχυρών βάσεων ανάπτυξης, προσφέροντάς  τους σημαντικά πλεονεκτήματά όπως η μακροπρόθεσμη διάρκεια του δανεισμού σε συνδυασμό με τα χαμηλά και σταθερά επιτόκια, η ευρύτητα των επιλέξιμων δαπανών και συνεπώς η χρηματοδότηση πολλών δραστηριοτήτων, καθώς και το μεγάλο ύψος των επενδυτικών πόρων. Ο ρόλος των ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών θεωρείται καθοριστικός για την επιτυχία του σχεδίου αυτού. Στη ΣΟΛ Crowe συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας χρηματοδότησης και ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, από την αξιολόγηση μέχρι και την υλοποίηση τους. Εμείς και οι συνεργάτες μας, με την ολοκληρωμένη αντίληψη και πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση έργων συναφών με όλο το εύρος των απαιτήσεων χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζουμε τις επιχειρηματικές δράσεις που συμβάλλουν στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, στη μετάβαση της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης σε μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική εποχή.

Η ανάπτυξη της ΣΟΛ Crowe και ο μετασχηματισμός των υπηρεσιών της

H ΣΟΛ Crowe, βρίσκεται διαχρονικά ανάμεσα στους κορυφαίους ελεγκτικούς οίκους στην Ελλάδα, έχοντας μια σημαντική, διευρυμένη εμπειρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες,   τα τελευταία χρόνια έχουν προσαρμοστεί και προσαρμόζονται και αυτές στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και των επιχειρήσεων. Σήμερα, οι σύνθετες επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι παγκόσμιες τάσεις απαιτούν πολλαπλούς μετασχηματισμούς και συνεχή ετοιμότητα των εταιρειών έτσι ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικές σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες έρχονται να καλύψουν αυτές τις ανάγκες των επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους τεχνική γνώση σε συγκεκριμένους τομείς της λειτουργίας ή της δραστηριότητάς τους. Στη ΣΟΛ Crowe εστιάζουμε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών, των οποίων η διεύρυνση προέρχεται από την ίδια την πολυπλοκότητα της λειτουργίας της αγοράς και των επιχειρήσεων και πιστεύουμε ότι με την πάροδο των χρόνων, η ανάγκη για ποιοτικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα θα είναι συνεχώς αυξανόμενη.

Tags: No tags

Comments are closed.