ΣΟΛ: Άδικη Φορολόγηση με μοναδικό κριτήριο τα τεκμήρια διαβίωσης

Η άδικη φορολόγηση με μοναδικό κριτήριο τα τεκμήρια διαβίωσης, αποτέλεσε την κεντρική ομιλία του Δημήτρη Γιώγου, Ορκτωτού Ελκεγκτή Λογιστή, ο οποίος εκπροσώπησε τη ΣΟΛ στο μεγαλύτερο οικονομικό φόρουμ της Βόρειας Ελλάδος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο ΜΕΤ, υπό τη διοργάνωση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Φορολογικής του Επιτροπής.

Εκπρόσωποι των θεσμών, παρουσία και του  Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή και πλήθος προσκεκλημένων, συμμετείχαν στις συζητήσεις αναφορικά με  την «Επίδραση του Φορολογικού Πλαισίου στην Επιχειρηματική Αβεβαιότητα & την Επενδυτική Απουσία», αναπτύσσοντας ειδικότερα  τις ενότητες που αφορούσαν στο   α) Θεσμικό πλαίσιο φορολογίας, με εγγύηση αποτελεσματικής απονομής δικαιοσύνης, συνώνυμο της ασφάλειας δικαίου, β) στην Υπερφορολόγηση και τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές με αρνητικό αντίκτυπο στα προσδοκώμενα δημόσια έσοδα, γ) στο Φορολογικό σύστημα, ως εργαλείου και πυλώνα ανάπτυξης και όχι ως κύριου εγγυητή στο πρωτογενές πλεόνασμα, δ) και τέλος στο Εθνικό και ευρωπαϊκό μέτωπο προστασίας φορολογικών εσόδων, από τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και τη φοροαποφυγή.

Κατά την ομιλία του, στο 9ο Thessaloniki Tax Forum, ο κ. Δημήτρης Γιώγος επικεντρώθηκε στις Αντικειμενικές Δαπάνες Διαβίωσης, τις αδυναμίες προσδιορισμού τους, στη νομιμότητα κατά την οποία υπάγονται, κρίνοντας συμπερασματικά στο τέλος της παρουσίασής του, ότι η φορολόγηση με μοναδικό κριτήριο τα τεκμήρια διαβίωσης είναι άδικη, «διότι αυτά συνήθως αποτελούν ένδειξη και όχι απόδειξη ότι ο φορολογούμενος διαθέτει εισόδημα το οποίο αποκρύπτει».

Ο ίδιος, κλείνοντας, μεταξύ άλλων σημείωσε «Η διεύρυνση της φορολογητέας βάσης θα πρέπει να γίνει στα επόμενα χρόνια μέσω της πραγματικής ανάπτυξης, τον περιορισμό της απόκρυψης των εισοδημάτων και τη βελτίωση των μηχανισμών συλλογής εσόδων. Κρίνεται πλέον, απαραίτητη: α) η διαφοροποίηση της υφιστάμενης μεθοδολογίας εντοπισμού της τυχόν μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης, β) η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης και η αντικατάστασή τους με άμεσες και ουσιαστικές διασταυρώσεις περιουσιακών στοιχείων και γ) η εφαρμογή του περιουσιολογίου

Η συμμετοχή της ΣΟΛ ως Χορηγού στο 9o Thessaloniki Tax Forum, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρουσίας της σε  Συνέδρια που απασχολούν καίρια ζητήματα  φορολογικού ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας με την πολύχρονη εμπειρία τους στην γνωμοδότηση για αποφάσεις που αφορούν το επιχειρείν.

Η ΣΟΛ αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική ελεγκτική εταιρεία, ενώ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εθνικές εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Ευρώπης. Από το 2009 είναι πλήρες μέλος του παγκόσμιου δικτύου της Crowe Horwath International, του 8ου μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Μπορείτε να δείτε την ομιλία του κου Δημήτρη Γιώγου, εδώ