Η Horwath HTL αναλαμβάνει τον σχεδιασμό του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Εθνικού Οργανισμού Συνεδρίων του Σουλτανάτου του Ομάν

Το αρκετά απαιτητικό έργο ηγείται το γραφείο της Κροατίας σε συνεργασία με το δίκτυο της εταιρείας

Η Horwath HTL, η κορυφαία συμβουλευτική εταιρεία παγκοσμίως με εξειδίκευση στον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο, επιλέχθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού του Σουλτανάτου του Ομάν για τον σχεδιασμό του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Εθνικού Οργανισμού Συνεδρίων αξιοποιώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και την εμπειρία από αντίστοιχα υλοποιηθέντα έργα.

Το έργο θα περιλαμβάνει την ανάλυση του τουριστικού κλάδου της χώρας, την αναλυτική χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, την καταγραφή του νομικού και φορολογικού πλαισίου, το due diligence του Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με τις δράσεις προβολής και προώθησης, τον καθορισμό διαδικασιών, αρμοδιοτήτων και περιγραφών των θέσεων εργασίας, τη δημιουργία μοντέλων διαχείρισης προϋπολογισμών, καθώς και την κατάρτιση σχεδίου για την αλλαγή του νομικού πλαισίου και πλάνου διαχείρισης αλλαγής (Change Management). Το έργο θα ολοκληρωθεί με την παράδοση ενός ολοκληρωμένου οδικού χάρτη για τη δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Εθνικού Οργανισμού Συνεδρίων.

Ο Sinsa TopalovicManaging Director της Horwath HTL Croatia και επικεφαλής του έργου δήλωσε: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για το Σουλτανάτο του Ομάν καθώς συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η κατασκευή τουριστικών υποδομών παγκόσμιας κλάσης, όπως επίσης και οι  δράσεις προβολής και προώθησης του προορισμού σε όλον το κόσμο».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ξενοφώντας Πετρόπουλος, Country Director της HorwathHTL Greece δήλωσε «Το Σουλτανάτο του Ομάν, προστίθεται σε μια σειρά ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, στις οποίες η Horwath HTL έχει επιτυχημένα ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού και έχει αναδιαρθρώσει ή σχεδιάσει από την αρχή  τις απαιτούμενες Τουριστικές δομές για την επίτευξη των στόχων τουριστικής ανάπτυξης των χωρών αυτών».

Comments are closed.