Στην Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέμα “Καταπολέμηση της Απάτης”

Ο ρόλος του Fraud Examiner στην αποτελεσματική διαχείριση της Απάτης

Στην Ημερίδα με θέμα “Καταπολέμηση της Απάτης” που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης, στις 12 Φεβρουαρίου, συμμετείχε η Ελένη Σκαλιώτου, Certified Fraud Examiner και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μιλώντας εκτενώς για το ρόλο του Fraud Examiner για την αποστελεσματική διαχείριση της απάτης.

Read more here.

Comments are closed.