O ρόλος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας: από την αναγκαιότητα στον μετασχηματισμό

Γράφει η Χριστίνα Χατζόγλου, ΗR Director, ΣΟΛ Crowe

Η πανδημία ήταν και παραμένει μια παγκόσμια πρόκληση σε ατομικό, επιχειρηματικό και εθνικό επίπεδο. Όλοι μας, ως πολίτες και ως επαγγελματίες, έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε μια πρωτόγνωρη και συνεχιζόμενη κρίση μεγάλης διάρκειας, η οποία έχει επηρεάσει το σύνολο της λειτουργίας των κρατών, της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και της καθημερινότητας των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού κλήθηκαν  να προσαρμοστούν σε συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα, κανόνες και συνθήκες, έχοντας διττό στόχο: την ασφάλεια των εργαζομένων και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της δραστηριότητας της εταιρείας.    

Η πρώτη φάση της πανδημίας,  έως και τον Μάιο του 2020, ήταν μια περίοδος μετάβασης και προσαρμογής. Στην ΣΟΛ Crowe, νέες διαδικασίες ενσωματώθηκαν στην καθημερινότητα της εργασίας, ενώ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η δραστηριότητα της εταιρείας μεταφέρθηκε σε digital περιβάλλον με κύριο ζητούμενο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητάς της.

Για το σύνολο των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αυτή η πρώτη φάση δημιούργησε επί της ουσίας μια νέα κουλτούρα, τόσο εργασίας, όσο και λειτουργίας. Η μετάβαση στην απομακρυσμένη εργασία και επικοινωνία, όπως και η δημιουργία ενός υβριδικού μοντέλου εργασίας που φαίνεται ότι θα επικρατήσει τα επόμενα χρόνια, πραγματοποιήθηκε με όρους αναγκαιότητας και προσαρμογής και όχι απαραίτητα ως μια φυσιολογική, συνειδητή εξέλιξη. Αυτή ίσως ήταν και παραμένει η πιο σημαντική πρόκληση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε όλοι όσοι εργαζόμαστε σε μεγάλους οργανισμούς, και ιδιαίτερα στις διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού.  Δηλαδή, η αναζήτηση και η δημιουργία νέων τρόπων και δομών επικοινωνίας, έτσι ώστε οι άνθρωποι, έστω και μακριά από τα γραφεία της εταιρείας, να συνεχίσουν να συνδέονται με αυτήν, με τις αξίες, τις αρχές, την κουλτούρα της, ενώ παράλληλα θα παραμένουν παραγωγικοί.

Η δεύτερη φάση της πανδημίας, την οποία διανύουμε μέχρι και σήμερα, είναι η περίοδος του πραγματικού μετασχηματισμού. Τα μαθήματα της πανδημίας μας οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές, οι οποίες προσδιορίζουν πλέον  τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά αναδεικνύουν επίσης και τον αναβαθμισμένο ρόλο των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού: οι διαδικασίες και οι πολιτικές παραμένουν ασφαλώς ένα σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, έχει όμως πλέον δημιουργηθεί μια νέα κουλτούρα θετικής προσαρμογής σε αυτές.  Η ασφάλεια των εργαζομένων και οι συνθήκες εργασίας εν γένει, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ίδια την ποιότητα των θέσεων εργασίας. Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας γίνεται με διαφορετικούς όρους, αναδεικνύοντας τα ποιοτικά στοιχεία εργασίας σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα. Η ομαδική εργασία και η σύνδεση των εργαζομένων με την εταιρεία πραγματοποιείται με μια νέα λογική, η οποία απηχεί τη σημασία της συνεχούς επικοινωνίας και της αλληλοεπίδρασης. Οι εξελίξεις που επιφέρουν άμεσες αλλαγές αντιμετωπίζονται πλέον με μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Παρά τα όποια ελπιδοφόρα μηνύματα, γνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε μέχρι το κεφάλαιο της πανδημίας να κλείσει οριστικά.  Οι διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα σε οργανισμούς όπως η ΣΟΛ Crowe με μεγάλο αριθμό εργαζομένων και συνεργατών, βρέθηκαν και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αλλαγών, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας όλα τα πλάνα μετάβασης και προσαρμογής. H συγκυρία παραμένει προκλητική αλλά και σημαντική ταυτόχρονα, καθώς η εμπειρία και η γνώση που προσέφερε η απαιτητική αυτή περίοδος, έφερε προ των πυλών μία νέα μορφή επιχειρήσεων με κύρια χαρακτηριστικά την ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και την ανεπτυγμένη ικανότητα προσαρμογής. Η ανάπτυξη και η διαχείριση των χαρακτηριστικών αυτών θα καθορίσουν τους όρους της αγοράς τα επόμενα χρόνια.

Tags: No tags

Comments are closed.