Λογιστής

Η ΣΟΛ Crowe είναι μέλος του δικτύου της Crowe Global, ένα από τα δέκα μεγαλύτερα δίκτυα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων. Η Crowe Global κατατάσσεται στα 10 κορυφαία παγκόσμια λογιστικά δίκτυα και αποτελείται από περισσότερες από 200 ανεξάρτητες εταιρείες λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε περισσότερες από 130 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι εταιρείες-μέλη του δικτύου είναι γνωστές για τις τοπικές γνώσεις και την εμπειρία τους.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των εργασιών της, αναζητά ένα εξειδικευμένο και φιλόδοξο άτομο, για τη θέση του Λογιστή, ο οποίος θα ενταχθεί στο τμήμα Business Monitoring Services (Λογιστική Υποστήριξη).

Περιγραφή θέσης

 • Έλεγχος καταχωρήσεων τιμολογίων και λοιπών λογιστικών συναλλαγών
 • Σύνταξη και διαχείριση οικονομικών αναλύσεων
 • Διαχείριση φορολογικών υποχρεώσεων
 • Διαχείριση μισθοδοσίας και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Συμμετοχή στη διασφάλιση ορθής λειτουργίας του τμήματος

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ / TEI Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 3-5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Άριστες γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστες γνώσεις MS Office (excel)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α΄ Τάξης θα θεωρηθεί προσόν
 • Γνώση εταιρικής και φορολογικής νομοθεσίας

Προφίλ Υποψηφίου

 • Οργανωτικές, αναλυτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες,
 • Προσαρμοστικότητα, αντίληψη, εκτέλεση των εργασιών προσανατολισμένη στην ποιότητα και την ακρίβεια
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Δυνατότητα εργασίας κάτω από αυστηρά χρονοδιαγράμματα

Πλεονεκτήματα θέσης εργασίας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφαλιστική κάλυψη
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης σε αναπτυσσόμενο επαγγελματικό χώρο
 • Δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης

Το δυναμικό μας είναι θεμελιώδες για την επιχείρησή μας και την επιτυχία μας. Οι ομάδες των συμβούλων και το προσωπικό υποστήριξης είναι το κλειδί για την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Στη ΣΟΛ Crowe θα βρείτε την τεχνογνωσία, τους πόρους και πάνω από όλα τη δέσμευση να σας βοηθήσουμε να οικοδομήσετε μια πετυχημένη καριέρα σε μια εταιρεία που εκτιμά πραγματικά τους ανθρώπους της.

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τύπος Εργασίας
Full-time
Τμήμα
Business Monitor
Έδρα Εργασίας
Καρνεάδου 25-29, Αθήνα, 106 75
Ημερομηνία αγγελίας
25 Σεπτεμβρίου 2023

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος ενημερώνοντας σας ταυτόχρονα ότι θα επικοινωνήσουμε μαζί σας γραπτά ή τηλεφωνικά για την όποια εξέλιξη προκύψει.