Επικοινωνία

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας τα παρακάτω υποχρεωτικά πεδία και η ΣΟΛ Crowe θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Στοιχεία επικοινωνίας

  • ΣΟΛ Α.Ε.
  • Φωκ.Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα
  • 210 869 11 00
  • 210 861 73 28 - 210 861 80 16
  • solcrowe@solcrowe.gr
  • ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε.
  • Καρνεάδου 25 - 29, 106 75, Αθήνα
  • 210 725 69 00
  • 210 723 45 83
  • advisory@solcrowe.gr

Ερώτηση για προσλήψεις;