Διοίκηση

Η εταιρεία διοικείται από οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια, το μήνα Δεκέμβριο, από την Έκτακτη Εκλογική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που ανέδειξε η Έκτακτη Εκλογική Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο του 2021, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Επικεφαλής Ελεγκτικών Ομάδων

Shopping Basket