Εταιρική Διακυβέρνηση

Χτίζοντας τις επιχειρήσεις της επόμενης ημέρας.

To ESG και η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελούν ζητήματα υψηλής προτεραιότητας για τις επιχειρήσεις και κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και ανάπτυξής τους.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης, στηρίζουν τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στην λειτουργία και τις προτεραιότητές τους, να επιτύχουν και να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό τους προς την επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και τελικά να αποκομίσουν μακροπρόθεσμα και οικονομικά οφέλη Η ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων και κατανοώντας ότι η βελτίωση της διακυβέρνησης είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων τους, δημιούργησε μια σειρά από εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο την ανάπτυξη και την υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης και βιώσιμης προσέγγισης στη διαχείριση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας, αναπτύσσουμε το κατάλληλο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης για την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, προσδίδοντας αξία στους μετόχους της.
Υπηρεσίες

Σε συνεργασία με τους καταξιωμένους συνεργάτες της, η ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική παρέχει ένα πλήρες πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών εταιρικής διακυβέρνησης και διασφάλισης, με σκοπό αφενός την υποστήριξη και την υποβοήθηση της διαδικασίας συμμόρφωσης των διοικήσεων των υποκείμενων στον νόμο ανώνυμων εταιρειών στο νέο πλαίσιο, αλλά και αφετέρου την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων στρατηγικής, ως προς την επιλογή του κατάλληλου για το μέγεθος και την πολυπλοκότητας της οντότητας, μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα.

Εκπαίδευση μελών διοικητικού συμβουλίου και ανώτατης διοίκησης

Άνοιγμα

Αξιολόγηση συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης

Άνοιγμα

Αξιολόγηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Άνοιγμα

Συμβουλευτική υποστήριξη Επιτροπών Ελέγχου

Άνοιγμα
Σχετικές Δημοσιεύσεις*
advanced divider

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σταμάτης Δρίτσας

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική

Shopping Basket