Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Στην ΣΟΛ Crowe, έχοντας εμπειρία σε εκατοντάδες έργα επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, σχεδιάζουμε, αναλύουμε και υλοποιούμε συνδυαστικές λύσεις που στόχο έχουν να μεγιστοποιήσουν την παρεχόμενη αξία προς εσάς.

Παρέχουμε εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Τα στελέχη μας αξιοποιούν την αθροιστική εμπειρία δεκαετιών σε έργα για εταιρείες όλων των μεγεθών και σχεδιάζουν, αναλύουν και υλοποιούν συνδυαστικές λύσεις, διαμορφώνοντας αξιόπιστες προτάσεις για την επίλυση των χρηματοοικονομικών αναγκών των πελατών μας, επιτυγχάνοντας έτσι τη μεγιστοποίηση της παρεχόμενης αξίας προς τον τελικό χρήστη.
Οι υπηρεσίες μας

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)

Χρηματοοικονομική & Επιχειρησιακή Αναδιάρθρωση (Restructuring)

Χάραξη χρηματοοικονομικής στρατηγικής (Financial Planning)

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας (Feasibility Study)

Υποστήριξη Συναλλαγών

Αποτιμήσεις Εταιρειών & Περιουσιακών Στοιχείων (Valuation Services)

Υποστήριξη Εξαγορών & Συγχωνεύσεων (M&A Advisory Services)

Εταιρική Χρηματοδότηση

Άντληση Κεφαλαίων (Capital Raising)

Επενδυτική Διαμεσολάβηση (Investment Intermediation)

Κατεβάστε την μπροσούρα μας

Σχετικές Δημοσιεύσεις*
advanced divider

Επικοινωνήστε μαζί μας

Άγγελος Αλαμάνος

Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική
Διευθυντής, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Shopping Basket