Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού
"Multiplying People Value"

Σε μια περίοδο όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως αποζητούν την εφαρμογή νέων λειτουργικών μοντέλων στην εργασία και τη μετεξέλιξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού της ΣΟΛ Crowe χαράσσουν στρατηγικές διαδρομές για την προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των ανθρώπων τους.

Πολλαπλασιάζουμε την Αξία του Ανθρώπινου Δυναμικού σας
Αποστολή μας είναι να υποστηρίζουμε με συνέπεια τους πελάτες μας στην υλοποίηση των στόχων και των προτεραιοτήτων τους, εξασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι και τα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού αποδίδουν και εναρμονίζονται με την τρέχουσα επιχειρηματική στρατηγική, αλλά και με τις τάσεις της αγοράς.

Με εστίαση στον σχεδιασμό ευέλικτων λύσεων, συν-δημιουργούμε με τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την αποδοτικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου τους ως κύριου πυλώνα της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Οι Συμβουλευτικές μας Υπηρεσίες, εστιάζονται στους εξής τομείς:

 • Γνωσιακός Εμπλουτισμός και Εκπαίδευση
 • Διοικητικές Πρακτικές και Επιχειρησιακή Κουλτούρα
 • Πολιτικές και Συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού
Συν-δημιουργούμε ένα μονοπάτι για την επόμενη «κορυφή»
Η ΣΟΛ Crowe προσφέρει αξία στους πελάτες της μέσα από τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης, συναίνεσης και εποικοδομητικού διαλόγου. Η μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της ΣΟΛ Crowe στην ανάπτυξη συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζει:

Παροχή εξειδικευμένων λύσεων για κάθε επιχείρηση μέσω ουσιαστικών συνεργιών με τα ανώτερα στελέχη της

Επιτυχή σχεδιασμό και υλοποίηση σύνθετων συμβουλευτικών έργων σε εύρος επιχειρηματικών κλάδων

Αξιοποίηση κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων και μεθοδολογιών

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Επιχειρησιακή Αποτελεσματικότητα

Υποστηρίζουμε δομικές και συστημικές παρεμβάσεις της Διοίκησης:

Υποστήριξη αποτελεσματικής προσαρμογής στις αλλαγές

Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ ιεραρχικών επιπέδων, στελεχών και τμημάτων

Αποσαφήνιση ρόλων, καθηκόντων, προτεραιοτήτων και ευθυνών

Επικαιροποίηση και ανάπτυξη διαδικασιών και πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού

Υποστήριξη του Brand Image της εταιρείας ως ελκυστικού εργασιακού προορισμού

Δημιουργούμε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης:

Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων

Δημιουργία πρακτικών πλαισίων που βοηθούν τις διοικητικές ομάδες να διαχειριστούν προτεραιότητες και προκλήσεις

Συντονισμός ομάδων να περιηγηθούν σε νέες προσεγγίσεις πολλαπλασιάζοντας το επιχειρηματικό αποτύπωμα

Αποτελεσματικότητα & Δέσμευση Ομάδας

Ανάπτυξη Ηγεσίας & Βιωματική Μάθηση

Αξιοποιούμε γνώση του παρελθόντος, εξερευνώντας μελλοντικές προκλήσεις:

Ενδυνάμωση ηγετικών ικανοτήτων

Δημιουργία κουλτούρας για την υιοθέτηση νέων πρακτικών και μεθόδων

Δημιουργία βιωματικών ροών μάθησης

Αναβάθμιση πλαισίου ικανοτήτων και προσωπικής ανάπτυξης

Executive Coaching

Έχοντας βαθιά γνώση της αγοράς εργασίας, αναδεικνύουμε ταλαντούχους ανθρώπους για την κάλυψη θέσεων ευθύνης

Υποστήριξη στη στελέχωση υψηλόβαθμων θέσεων εργασίας

Δομημένη μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων

«Συνοδοιπορία» με ταλαντούχους ανθρώπους στο «ταξίδι» της επιλογής

Επιλογή στελεχών

Υποστηρίζουμε ουσιαστικές συνεργασίες

Δημιουργούμε Τράπεζες Πληροφοριών

 • Διαγνωστικές συνεντεύξεις
 • Πιλοτικές συναντήσεις
 • Focus groups

Σχεδιάζουμε Στοχευμένες Παρεμβάσεις

 • Ανάλυση – Σχεδιασμός έργων
 • Προτεραιοποίηση ενεργειών και παρεμβάσεων

Υλοποιούμε τα Έργα

 

 • Υλοποίηση προγραμμάτων & έργων
 • Σύνταξη μελετών

Ενημερώνουμε για τα Αποτελέσματα

 • Παρουσίαση αναφορών
 • Προγραμματισμός επόμενων βημάτων

Παραμένουμε Δίπλα σας

 • Συμβουλευτική υποστήριξη υλοποίησης
 • Coaching

Κατεβάστε την μπροσούρα μας

Σχετικές Δημοσιεύσεις*
*(διαθέσιμα μόνο στην Ελληνική γλώσσα)
advanced divider

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αντώνης Πολυχρονίδης

Διευθυντής, Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Shopping Basket