Υπηρεσίες Hotel, Tourism & Leisure
"The Global Leader in Hotel, Tourism & Leisure Consulting"

Με την αξιοπιστία και την πολύτιμη εμπειρία των συμβούλων μας, καλύπτουμε
μεταξύ άλλων υπηρεσίες στρατηγικής, σχεδιασμού και ανάπτυξης ξενοδοχείων,
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, εσωτερικού ελέγχου και αποτιμήσεων.

Με στόχο την υποστήριξη και βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων της Ελλάδας

H Horwath HTL, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τη ΣΟΛ Crowe, είναι παγκοσμίως η κορυφαία εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία εστιάζει 100% στον ξενοδοχειακό κλάδο, τον κλάδο του τουρισμού και της αναψυχής (HTL), καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών του.
Με την αξιοπιστία και την πολύτιμη εμπειρία των συμβούλων μας, καλύπτουμε μεταξύ άλλων υπηρεσίες στρατηγικής, σχεδιασμού και ανάπτυξης ξενοδοχείων, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, εσωτερικού ελέγχου και αποτιμήσεων. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για τη βελτίωση της λειτουργίας των μονάδων, τη δημιουργία νέων προϊόντων, τον σχεδιασμό marketing, πωλήσεων και στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης.
Όσον αφορά στον τουρισμό και την αναψυχή, προσφέρουμε, σε οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης προορισμών και προϊόντων, ανάπτυξης και διοίκησης έργων, επιχειρησιακής ετοιμότητας και συμβουλευτικής marketing.
Η Horwath HTL, στα 100 και πλέον χρόνια λειτουργίας της, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξατομικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες της. Αποτελώντας μέρος του παγκόσμιου δικτύου της Crowe Global, η Horwath HTL διαθέτει 52 γραφεία σε 38 χώρες, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 30.000 έργα και είναι η πρώτη επιλογή για εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που αναζητούν να επενδύσουν και να αναπτυχθούν στον τομέα του τουρισμού.

Στρατηγική Συμβουλευτική

Χάρη στην πολύχρονη εμπειρία μας στον σχεδιασμό αναπτυξιακών έργων, στο ευρύ δίκτυο της Horwath HTL και στην πρόσβαση σε δεδομένα και τάσεις του τουρισμού, σχεδιάζουμε τη στρατηγική ανάπτυξης ξενοδοχείων και προορισμών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Πλήρης επισκόπηση προορισμού και ξενοδοχείων

Ανάλυση θέσης στην αγορά

Σχεδιασμός στρατηγικής

Στρατηγική εισόδου σε νέες αγορές

Μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας

Στρατηγικός σχεδιασμός και master planning

Μελέτη έργων μεγάλης κλίμακας

Εκθέσεις αξιολόγησης

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Ανάλυση Μέγιστης και Βέλτιστης Χρήσης

Στρατηγική εισόδου σε νέες αγορές

Μακροοικονομική ανάλυση τουρισμού

Μελέτη αγοράς και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας και σκοπιμότητας

Στρατηγικός σχεδιασμός και master planning

Αναζήτηση και επιλογή εταιρείας διαχείρισης ξενοδοχείου

Διαπραγματεύσεις Συμβολαίων

Κεφαλαιοποίηση έργου και χρηματοοικονομική διάρθρωση

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ξενοδοχειακών Μονάδων

Συμμετέχουμε σε όλο τον κύκλο ζωής σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης προκειμένου να συμβάλουμε στη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης.

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων, Εσωτερικού Ελέγχου και Αποτιμήσεων

Μέσα από την ανάλυση και την αξιολόγηση της δραστηριότητας, τον προσδιορισμό βασικών ζητημάτων λειτουργίας και την κατάρτιση ενός πλάνου ενεργειών και βελτιώσεων, στόχος μας είναι η μεγιστοποίηση της αξίας και της δυναμικής των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη μας.

Επιχειρησιακή ανασκόπηση και έλεγχος

Ανάλυση KPI, ανάπτυξη και εφαρμογή συγκριτικής αξιολόγησης

Δημιουργία εξατομικευμένων SOPs και εκπαίδευση

Ανάλυση τμημάτων ξενοδοχείου

Στρατηγικός σχεδιασμός FF&E

Μελέτη κεφαλαιακών απαιτήσεων

Υποστήριξη ιδιοκτητών σε διαπραγματεύσεις

Αναζήτηση και επιλογή εταιρείας διαχείρισης ξενοδοχείου

Στρατηγική ανάπτυξης, διοίκησης και διαχείρισης προορισμών (DMO)

Στρατηγική διαφοροποίησης προορισμών

Εθνική και περιφερειακή στρατηγική

Στρατηγική εισόδου σε νέες αγορές

Σχεδιασμός πλάνων επανατοποθέτησης και ανάκαμψης προορισμών

Διαχείριση κρίσεων

Ανάπτυξη και Διαχείριση Προορισμών

Συνεργαζόμαστε με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, για να αναπτύξουμε τον τουρισμό της Ελλάδας.

Οργανισμοί Προώθησης και Διαχείρισης Προορισμού (DMMOs)

Οι Οργανισμοί Προώθησης και Διαχείρισης Προορισμού (DMMOs) διαμορφώνουν και εφαρμόζουν στρατηγικές που στοχεύουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προορισμών τους, με απώτερο σκοπό να τονωθεί η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή αλλά και να διευκολυνθεί η αλληλεπίδραση των επισκεπτών με τον προορισμό και τους κατοίκους του.

Δείτε περισσότερα για τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες των DMMOs και κατεβάστε την μπροσούρα εδώ.

Κατεβάστε την μπροσούρα μας

Σχετικές Δημοσιεύσεις*
advanced divider

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ξενοφών Πετρόπουλος

Διευθυντής, Υπηρεσίες HTL
Horwath HTL Greece
Shopping Basket