Η Ιστορία μας
0
Ορκωτοί Λογιστές
0 %
του συνόλου του κλάδου της χώρας
0 %
των ελεγκτών όλων των βαθμίδων του μητρώου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Ίδρυση της ΣΟΛ Α.Ε.

Η ΣΟΛ Α.Ε. ιδρύεται στις 29 Απριλίου 1993, διατηρώντας ως μέλη της τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ), επιτρέποντας έτσι την συνέχιση και συμβάλλοντας στην επέκταση της δραστηριότητας, που από το 1955 το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) ασκούσε ως αποκλειστικός φορέας του αναγνωρισμένου ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος.

Σήμερα, οι 314 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της ΣΟΛ Α.Ε. αποτελούν πάνω από το 36% του συνόλου του κλάδου της χώρας, ενώ στην εταιρεία απασχολείται το 25% των ελεγκτών όλων των βαθμίδων του μητρώου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

29 Απριλίου 1993
2002

Ίδρυση της ΣΟΛ Συμβουλευτικής Α.Ε.

Το 2002, η ΣΟΛ Α.Ε. διευρύνει τις υπηρεσίες της, ιδρύοντας την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. με κύριο αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα συμβουλευτικών, χρηματοοικονομικών, φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών διατηρώντας δική της ανεξάρτητη έδρα στο Κολωνάκι.

Crowe Horwath International

Το 2006 ο Όμιλος γίνεται μέλος του δικτύου της Crowe Horwath International, ενός εκ των 10 κορυφαίων διεθνών δικτύων ανεξάρτητων εταιρειών παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
2006
2018

ΣΟΛ Crowe

Το 2018 ο Όμιλος μετονομάζεται σε ΣΟΛ Crowe.

29 έτη λειτουργίας

Με 29 πλέον χρόνια λειτουργίας, η ΣΟΛ Crowe αποτελεί την μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων, αναπτύσσοντας την επιχειρηματική της δραστηριότητα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις του ιδιωτικού αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
ΣΗΜΕΡΑ
Shopping Basket