ΣΟΛ Crowe: 30 Χρόνια Πρωτοπόροι στην Υποστήριξη της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας

Γράφει ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe για την Καθημερινή.

Η ΣΟΛ Crowe πρωταγωνιστεί επί 30 χρόνια στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή προσφέροντας με συνέπεια, αξιόπιστες υπηρεσίες και πρωτοποριακές λύσεις.

Ποιοτικές, πελατοκεντρικές υπηρεσίες, πρωτοποριακές λύσεις, προσαρμοστικότητα στα δεδομένα της αγοράς και τις ανάγκες των πελατών μας με στόχο την υποστήριξη και ανάπτυξη του ελληνικού επιχειρείν και την ενίσχυση της οικονομίας. Αυτός είναι ο πυρήνας της δραστηριότητας της ΣΟΛ Crowe που πρωταγωνιστεί εδώ και 30 χρόνια στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή αξιοποιώντας την εμπειρία της, ώστε να ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πελατών της εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη επιτυχία στις επιχειρήσεις που την εμπιστεύονται.

Αξιοπιστία, εμπειρία, καινοτομία

Εδώ και τρεις δεκαετίες στη ΣΟΛ Crowe στηρίζουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα ως αξιόπιστος εταίρος, βρισκόμενοι στο πλευρό των πελατών μας με συνέπεια και αφοσίωση. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, περισσότεροι από 25.000 οργανισμοί και επιχειρήσεις,  που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχουν εμπιστευτεί την εταιρεία μας. Η εμπειρία δεκαετιών της ΣΟΛ Crowe και ο καινοτόμος προσανατολισμός της, η συσσωρευμένη, βαθιά γνώση της αγοράς και η κατανόηση των αναγκών των πελατών μας, εγγυώνται την παροχή εξειδικευμένων λύσεων και πρωτοποριακών ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στη ΣΟΛ Crowe απασχολούνται ελεγκτές οι οποίοι έχουν ελέγξει τις περισσότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη χώρα, διαθέτοντας εμπειρία μεγαλύτερη των 30 ετών. Η εταιρεία μεριμνά και επενδύει στην εκπαίδευση και στην εξέλιξη του στελεχιακού της δυναμικού, που θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχημένης πορείας της. Τα πολύπειρα στελέχη μας διαθέτουν την κατάρτιση και τις δεξιότητες για να υποστηρίξουν και να κατευθύνουν τους πελάτες μας μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.

Ως μέλος του παγκόσμιου δικτύου της Crowe Global και αναπτύσσοντας συνεχώς τις συνεργασίες της και τις υπηρεσίες της, η ΣΟΛ Crowe είναι η ηγέτιδα ελληνική ελεγκτική εταιρεία ενώ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εθνικές εταιρείες Oρκωτών Eλεγκτών Λογιστών της Ευρώπης. Αποτελεί επίσης μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Υπηρεσίες με το βλέμμα στο μέλλον

Στη ΣΟΛ Crowe παρέχουμε μια πληθώρα ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που ικανοποιούν αποτελεσματικά τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων όπως  συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνολογίας, εταιρικής διακυβέρνησης, HTL, διοίκησης,  ανθρώπινου δυναμικού, φορολογικές υπηρεσίες κ.α.  Η εταιρεία μας αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα σύγχρονα εργαλεία με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδιασμού υποστήριξης και θωράκισης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο σημερινό, απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, απαντώντας σε όλες τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Έχοντας εμπειρία σε εκατοντάδες έργα επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, τα στελέχη μας σχεδιάζουν, αναλύουν και υλοποιούν συνδυαστικές λύσεις που στόχο έχουν να μεγιστοποιήσουν την παρεχόμενη αξία προς τους πελάτες μας. Ταυτόχρονα, μεριμνούν για την προστασία τους συμβάλλοντας στον εντοπισμό, στην εκτίμηση, στην αξιολόγηση και στη σωστή αντιμετώπιση των επιχειρηματικών τους κινδύνων, περιορίζοντας τις οικονομικές επιπτώσεις σε αποδεκτά επίπεδα.

ESG κριτήρια, Εταιρική Διακυβέρνηση και Βιωσιμότητα

Τα θέματα της βιωσιμότητας και της κοινωνικής ευθύνης συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της ΣΟΛ Crowe. Πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας η υιοθέτηση κριτηρίων ESG από τις επιχειρήσεις, καθώς αποτελούν μέσο αξιολόγησης του αντικτύπου τους στο περιβάλλον και στην κοινωνία, αλλά και εργαλείο εντοπισμού των τομέων που επιδέχονται βελτίωσης. Επιπλέον, τα κριτήρια ESG γίνονται όλο και πιο σημαντικά για τους επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναζητούν εταιρείες που δεσμεύονται για βιωσιμότητα και ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Επιδεικνύοντας δέσμευση στα κριτήρια ESG, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσελκύσουν επενδυτές και εργαζόμενους που μοιράζονται τις αξίες τους και συμβάλλουν με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.  Τέλος, εκτός του ότι αποτελούν μια ηθική υποχρέωση, τα κριτήρια ESG μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη μείωση των κινδύνων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη επιτυχία και κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Η  ΣΟΛ Crowe, ως εξειδικευμένος σύμβουλος στην παροχή υπηρεσιών εταιρικής διακυβέρνησης, με την εμπειρία  και τεχνογνωσία της, έχει αναπτύξει ολοκληρωμένα προγράμματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση για τις εταιρείες που θέλουν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις, σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει σχεδιάσει και ένα καινοτόμο πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των Διοικητικών Συμβουλίων, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην αποτελεσματική διοίκηση. Οι βέλτιστες πρακτικές διέπουν τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ εξασφαλίζεται η κάλυψη ολόκληρου του φάσματος θεμάτων, από τις βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, έως τη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο, με εστίαση στον ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην καθοδήγηση στρατηγικών κατευθύνσεων και την αντιμετώπιση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.

«Η ΣΟΛ Crowe με την πορεία τριών δεκαετιών συνεπούς προσφοράς στο ελληνικό επιχειρείν, ανανεώνει τη δέσμευσή της για το μέλλον συνεχίζοντας να κατευθύνει τους πελάτες της προς την καινοτομία και την υπευθυνότητα προσφέροντάς τους αξιόπιστες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Οι υπηρεσίες μας αποτελούν ένα αποτελεσματικό πλέγμα στήριξης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σύγχρονου επιχειρηματικού τοπίου. Καθοδηγούμαστε από την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια κοινωνία και ένα επιχειρηματικό περιβάλλον βιώσιμο και αποδοτικό για όλους, συμβάλλοντας  στην ισχυροποίηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της ευρύτερης ελληνικής οικονομίας».

Tags: No tags

Comments are closed.