«ΣΟΛ Crowe – 30 χρόνια σταθερά δίπλα στους πελάτες μας, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε και να αναπτυσσόμαστε μαζί τους»

Γράφει ο Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe, στην ειδική έκδοση της Ναυτεμπορικής “Top Leaders of the Greek Economy”.

Στο επίκεντρο της σύγχρονης επιχειρηματικής επιτυχίας βρίσκονται οι πρωτοποριακές εκείνες εταιρίες που διακρίνονται για την αφοσίωσή τους στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Ένα από τα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι αυτό της ΣΟΛ Crowe η οποία έχει αναδειχθεί ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη χώρα μας. Η φιλοσοφία της εταιρείας στοιχειοθετείται από μία προσέγγιση που ενσωματώνει την ποιότητα, τη διαρκή καινοτομία, την επένδυση στους ανθρώπους και την αξία που προσφέρει η εταιρεία στους πελάτες της.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διαστήματος, η ΣΟΛ Crowe αντιμετώπισε σειρά προκλήσεων. Οι αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς, το νέο εργασιακό περιβάλλον που διαμόρφωσε η πανδημία,  οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, απαίτησαν μια προορατική προσέγγιση και μια συνεχή εξέλιξη της εταιρείας προς μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική κατεύθυνση. Η αποτελεσματική ανταπόκριση της ΣΟΛ Crowe στα νέα δεδομένα απέδειξε την ευελιξία και την ικανότητά της να αντεπεξέρχεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και μάλιστα με εντυπωσιακή ανάπτυξη και σταθερότητα. Οι οικονομικοί της δείκτες δείχνουν μία θετική εξελικτική πορεία με αυξημένα κέρδη, αύξηση κύκλου εργασιών και ενδυνάμωση της θέσης της εταιρείας στην αγορά – απόδειξη της ικανότητάς της να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και της επιτυχημένης εφαρμογής της στρατηγικής της. Εδώ και 30 χρόνια, η ΣΟΛ Crowe είναι πάντα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να προσφέρει τις καλύτερες λύσεις στους πελάτες της, παραμένοντας  σταθερά δίπλα τους και συνεχίζοντας να εξελίσσεται προς όφελός τους, προς όφελος των ανθρώπων μας και της κοινωνίας μας.

Με αυτήν την προσέγγιση, στη ΣΟΛ Crowe διαγνώσαμε την ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στις ενέργειες και δράσεις ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) και θέσαμε υψηλούς στόχους για την ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας μας. Παράλληλα, επενδύσαμε σε προγράμματα για την ανάπτυξη των εργαζομένων μας και την προώθηση της πολυμορφίας και της συμπερίληψης στο εργασιακό μας περιβάλλον.  Προωθούμε την ισότητα των φύλων, προάγοντας την ενεργό συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας και την ισορροπημένη εκπροσώπησή τους σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. Δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον όπου όλοι έχουν ισότιμες ευκαιρίες ανέλιξης και αναγνώρισης.

Επιπλέον, η ΣΟΛ Crowe, ως εξειδικευμένος σύμβουλος στην παροχή υπηρεσιών εταιρικής διακυβέρνησης, με την εμπειρία  και τεχνογνωσία της, ανέπτυξε ολοκληρωμένα προγράμματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση για τις εταιρείες που θέλουν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις, σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα. Με εξειδικευμένες υπηρεσίες, που στοχεύουν στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ευθύνη σε όλα τα επίπεδα και αυξάνοντας την αξιοπιστία της εκάστοτε εταιρείας, οδηγούμαστε  στην επίτευξη υψηλών στόχων και συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας δυναμικής και αποτελεσματικής επιχειρηματικής κουλτούρας.

Επίσης, σχεδιάσαμε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για την εκπαίδευση των Διοικητικών Συμβουλίων που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προκλήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, ώστε να βοηθήσει τα μέλη των ΔΣ να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχοντας προσαρμοσμένες λύσεις κατάρτισης, που κατόπιν μελέτης, ανταποκρίνονται εξειδικευμένα στις ανάγκες του εκάστοτε ΔΣ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση βασίζονται στις καλύτερες πρακτικές της βιομηχανίας και επικεντρώνονται στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελών του ΔΣ. Το πρόγραμμα  καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, της νομοθεσίας και των ρυθμιστικών πλαισίων, καθώς και του ρόλου του ΔΣ στη στρατηγική κατεύθυνση και της αντιμετώπισης των συγκρούσεων συμφερόντων. 

Η ΣΟΛ Crowe συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την καινοτομία και την ανάπτυξη των υπηρεσιών της για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και να προσφέρει αξία στους πελάτες της. Με στόχο την εξέλιξη και την αριστεία, προχωρούμε προς μια ευημερούσα και βιώσιμη επιχειρηματική πραγματικότητα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της κοινωνίας και τη δημιουργία αξίας για όλους. Επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες. Προσφέρουμε την απαραίτητη υποστήριξη για την επιτυχή πορεία των επιχειρήσεών τους και συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της ευρύτερης οικονομίας.

Tags: No tags

Comments are closed.