Δημήτρης Σκονδρογιάννης

Συντονιστής

Ο Δημήτρης Σκονδρογιάννης γεννήθηκε το 1959 και αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, λαμβάνοντας πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το 1985, ενώ από το 1996 κατέχει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και είναι ισότιμος μέτοχος της εταιρείας.

Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα, ως υπεύθυνος ελεγκτικής ομάδας ή τακτικός ελεγκτής, με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ανώνυμων βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών, ασφαλιστικών εταιρειών και μονάδων υγείας, δημόσιων οργανισμών, όπως και με πραγματογνωμοσύνες σε  Λογιστικά και Φορολογικά θέματα.

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και έχει διδάξει σε ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα Λογιστικής, Μηχανογραφημένης Λογιστικής και Κοστολόγησης.