Δημήτρης Συρίγος

Διευθυντής, Υπηρεσίες Business Monitoring

Ο Δημήτρης Συρίγος είναι Διευθυντής στο τμήμα των Υπηρεσιών Business Monitoring και ασχολείται με την ανάπτυξη εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων διοικητικής λογιστικής και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής υποστήριξης των εταιρειών με προσωπικούς εξειδικευμένους συμβούλους.

Από το 1990 μέχρι το 2017, ασχολήθηκε με το ελεγκτικό επάγγελμα. Από το 2000 είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και μέτοχος της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Crowe. Ως υπογράφων Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και επικεφαλής ομάδων ελέγχου συμμετείχε σε Τακτικούς και Ειδικούς Ελέγχους οικονομικών καταστάσεων, με Διεθνή και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, εταιρειών δημοσίου συμφέροντος – λοιπών Ανωνύμων Εταιρειών – Συνεταιρισμών -Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Στη διάρκεια των ετών 1987 – 1990 εργάστηκε σε οικονομικές υπηρεσίες κυρίως φαρμακευτικών εταιρειών με ειδίκευση στην κοστολόγηση παραγόμενων φαρμακευτικών προϊόντων.

Ο Δημήτρης είναι δύο φορές πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά, στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων και στις Οικονομικές Επιστήμες, έχοντας παρακολουθήσει πληθώρα επιμορφωτικών σεμιναρίων, με τελευταία απόκτηση του IFRS Learning and assessment Programme στα International Financial Reporting Standards by ICAEW (Μάρτιος 2018).

Shopping Basket