Εύα Αγγελίδη

Πρόεδρος

Η Εύα Αγγελίδη έχει  30 χρόνια συνεχούς εμπειρίας στο ελεγκτικό επάγγελμα και είναι μέλος της εταιρείας από την ίδρυσή της.

Έχει διενεργήσει τακτικούς και προαιρετικούς ελέγχους οικονομικών καταστάσεων, καθώς και λοιπές ελεγκτικές εργασίες σε εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστήρια, σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες και σε τραπεζικά ιδρύματα. 

Από το 1996 είναι μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΣΟΕΛ και συμμετέχει σε συνέδρια και επιτροπές μέσω διαφόρων διεθνών οργανισμών, όπως της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC), της Ομοσπονδίας Ορκωτών Λογιστών Ευρώπης (ACCOUNTANCY EUROPE) και της αντίστοιχης Ομοσπονδίας Μεσογείου (FCM).

Από το 2002 εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και από το 2011  κατέχει τη θέση της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΣΟΛ Crowe, έχοντας αναλάβει  θέματα εταιρικής επικοινωνίας  με σκοπό την ανάπτυξη της εταιρείας και στοχεύοντας στη βέλτιστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Από τον Ιούνιο του 2021 κατέχει τη θέση της Προέδρου.

Μιλάει Γαλλικά, Ισπανικά και Αγγλικά. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Shopping Basket