Ιωάννης Πατούνας

Συντονιστής

Ο Ιωάννης Πατούνας διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον έλεγχο, έχοντας συμμετάσχει σε υποχρεωτικούς και μη υποχρεωτικούς ελέγχους, σε συμβουλευτικά έργα και φορολογικούς ελέγχους. Η εμπειρία του καλύπτει διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας όπως το λιανικό εμπόριο, την βιομηχανία, τις υπηρεσίες όπως επίσης ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ποδοσφαιρικούς συλλόγους και δήμους. O Ιωάννης Πατούνας εντάχθηκε στο δυναμικό της ΣΟΛ Crowe το 1997 και το 2008 έγινε μέτοχος της εταιρείας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ), του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW).
Shopping Basket