Crowe Pandemic Response App: εργαλείο για την αξιοποίηση των δεδομένων και τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις

Η Crowe λανσάρει την εφαρμογή Crowe Pandemic Response
Η πανδημία του κορωνοϊού έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις επιχειρήσεις παγκοσμίως. Οι οργανισμοί είναι πλέον επιφορτισμένοι με διαδικασίες όπως αυτές της διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης σε πολλαπλά μέτωπα – εθνικά και διεθνή- ενώ προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα προστατεύοντας ταυτόχρονα το ανθρώπινο δυναμικό τους.
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για την αξιοποίηση δεδομένων και σύγχρονων εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημικής κρίσης, η Crowe Global, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών και Τεχνολογικών υπηρεσιών με γραφεία σε όλο τον κόσμο, προχώρησε στο λανσάρισμα της εφαρμογής Crowe Pandemic Response με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Η εφαρμογή συλλέγει, αναλύει και οπτικοποιεί δεδομένα μέσω του Tableau ενώ σημειώνεται πως η χρήση δεν προϋποθέτει ούτε απαιτεί την πρόσβαση σε αυτό αποκλειστικά σε υφιστάμενους χρήστες του Tableau.
Η εξάπλωση της επιδημίας στην Ελλάδα βρίσκει την πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων στα όρια μιας έντονης κι εξελισσόμενης κρίσης. Οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι ήδη έκδηλες και οι διοικήσεις των μεγάλων, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων στη χώρα αναζητούν τρόπους, διαδικασίες και εφαρμόζουν νέες πολιτικές ώστε να ανταπεξέλθουν στην δυσμενή συγκυρία και στις μεσοπρόθεσμες συνέπειές της. Η ΣΟΛ Crowe αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο με την υποστήριξη των τεχνολογικών υποδομών της ώστε να προσαρμοστεί στις νέες αναδυόμενες και ιδιαίτερα εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών της. Σε αυτή την κατεύθυνση και στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της με το όγδοο μεγαλύτερο δίκτυο παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως, η ΣΟΛ Crowe αντλεί επιπρόσθετη τεχνογνωσία μέσα από την αξιοποίηση του εργαλείου Crowe Pandemic Response App, οδηγώντας τις επιχειρήσεις στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για τη συνέχιση της επιχειρησιακής τους λειτουργίας και την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων που απειλούν την ίδια τη βιωσιμότητά τους.
Τι κάνει η εφαρμογή;
Η εφαρμογή Crowe Pandemic Response συγκεντρώνει εξωτερικά δεδομένα, συμπεριλαμβάνοντας κυβερνητικές εντολές, αναστολές και παύσεις λειτουργίας επιχειρήσεων, κρουσμάτων ιού, συσχετίζοντάς τα με τα δεδομένα που διακινούνται και αφορούν στο εσωτερικό ενός οργανισμού, όπως για παράδειγμα στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, πελάτες, προϊόντα και τις εγκαταστάσεις του. Το εργαλείο συγκεντρώνει τα δεδομένα που χρειάζονται τα στελέχη για τον εντοπισμό των αναδυόμενων κινδύνων, την προσαρμογή στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις και τη φροντίδα προς τους εργαζομένους τους.
«Στην περίπτωση πανδημίας αυτής της κλίμακας, ακόμη και οι πιο εξοπλισμένοι οργανισμοί είναι δυνατόν να μην διαθέτουν τα δεδομένα και τα εργαλεία που απαιτούνται για ένα αποτελεσματικό σχέδιο αντίδρασης. Στην Crowe εργαζόμαστε αδιάκοπα, για να αναπτύξουμε μια εφαρμογή ικανή να συγκεντρώνει δεδομένα, αποφάσεις και ενέργειες σε ένα εργαλείο, ώστε τα στελέχη να μπορούν να επικεντρώνονται στις επιχειρήσεις τους και τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου», τόνισε ο Gayle Woodbury, Διευθύνων Σύμβουλος στον τομέα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Crowe.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής;

Διαχείριση δικαιοδοσίας και εντοπισμός εντολής:
• Εντολές – Κλείσιμο γραμμής, κατευθυντήριες οδηγίες στέγασης, οικονομικές ενέργειες, αλλαγές πολιτικής και άλλες εντολές σε διάφορες δικαιοδοσίες.
• Νομοθεσίες – Παρακολούθηση των συνολικών και ενεργών περιπτώσεων των σχετικών νομοθεσιών, των αναρρώσεων, των θανάτων και άλλων δεδομένων που απαιτούνται για την αξιολόγηση των κινδύνων και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις εγκαταστάσεις. Οι νομοθεσίες μπορούν να περιλαμβάνουν περιφέρειες, χώρες, κράτη, πόλεις και επαρχίες.
• Επαφές – Προσδιορισμός των υπαλλήλων, των προμηθευτών, των πελατών και άλλων ατόμων που σχετίζονται με τον οργανισμό και τα οποία πρέπει να παρακολουθούνται και να υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
• Παρακολούθηση σημείων αναφοράς έκθεσης στον ιό – Παρακολούθηση τοποθεσιών έκθεσης και ιχνηλάτηση επαφών για άτομα που πιθανολογείται ότι έχουν εκτεθεί.
Υποστήριξη προσωπικού και ειδικές άδειες:
• Αυτο-αξιολόγηση Προσωπικού – Επικοινωνία με τους εργαζομένους για τη συγκέντρωση σχετικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα στοιχεία που αφορούν στον τόπο εργασίας τους, τις ανάγκες εργασίας από απόσταση, τις αλλαγές προγράμματος, ανησυχίες σχετικά με την ατομική προστασία και ασφάλεια, την κατάσταση έκθεσής τους στον ιό κ.α. Δημιουργήστε μια μελέτη περίπτωσης και εφαρμόστε σχετικές ενέργειες, εάν οι απαντήσεις τους απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση ή παρακολούθηση.
• Διαχείριση περιπτώσεων – Επικυρώστε τις πληροφορίες και κινητοποιείστε τις ενέργειες που απαιτούνται για την υποστήριξη των εργαζομένων.
• Υποστηρικτικές Δράσεις – Δημιουργήστε και ακολουθήστε τις ενέργειες που απαιτούνται για την υποστήριξη των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα την παροχή εξοπλισμού, επιπλέον χρημάτων, υλικών αγαθών, ψυχολογική υποστήριξη ή άλλη βοήθεια. Παρακολουθήστε τη ροή της εργασίας από την αρχή του αιτήματος, την έγκριση, την εκτέλεση και, αν είναι δυνατόν, την ανάληψη από τον υπάλληλο, την ασφάλιση, τα κυβερνητικά προγράμματα και άλλα.
• Αδειοδότηση κύριου προσωπικού – Διαχείριση της ροής του αιτήματος, έγκρισης και επικοινωνίας για τους υπαλλήλους ή τους εργολάβους που χρειάζονται άδεια, για να εκτελέσουν βασικές λειτουργίες. Το κύριο προσωπικό μπορεί να δημιουργήσει και να κατεβάσει ασφαλείς επιστολές ασφαλούς διακίνησης και μετακίνησης μέσω της εφαρμογής.
Διαχείριση της έκθεσης και ιχνηλάτηση επαφών
• Διαχείριση έκθεσης – Παρακολούθηση των εκτεθειμένων ατόμων και προσδιορισμός των απαιτούμενων ενεργειών.
• Δράσεις έκθεσης – Παρακολούθηση, έγκριση, εκχώρηση και επιβεβαίωση ενεργειών που σχετίζονται με εικάζουσα ή επιβεβαιωμένη έκθεση στον ιό, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης, το κλείσιμο των εγκαταστάσεων, τον καθαρισμό τους κα.

Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Crowe Pandemic Response

Comments are closed.