Νεκτάριος-Εμμανουήλ Πατατούκας

Συντονιστής

Ο Νεκτάριος Πατατούκας έχει συνεχή εμπειρία άνω των 35 ετών στο ελεγκτικό επάγγελμα. Στη διάρκεια της μακροχρόνιας ελεγκτικής απασχόλησής του ως επικεφαλής ομάδας, ασχολήθηκε με ελέγχους μη εισηγμένων και εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών, σε πολυεθνικές και οντότητες Δημοσίου ενδιαφέροντος. Οι ελεγχόμενες οντότητες καλύπτουν ευρύτατο χώρο της οικονομίας περιλαμβανομένων βιομηχανικών,  εμπορικών, ναυτιλιακών, τεχνικών οντοτήτων.

Έχει κάνει σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο Strathclyde University, ενώ έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων λογιστικής και φορολογικής κατεύθυνσης.

Shopping Basket