Νομικός Σκότης

Συντονιστής

Ο Νομικός Σκότης διετέλεσε μέλος του παλαιού Σώματος Ορκωτών Λογιστών, έχοντας εργαστεί και ως στέλεχος λογιστηρίου πριν την εισαγωγή του σε αυτό. Συνολικά έχει περισσότερα από 32 χρόνια συνεχούς εργασιακής εμπειρίας, εκ των οποίων 29 στον έλεγχο.

Από πολύ νωρίς ανέλαβε ηγετική θέση στις ομάδες ελέγχου που συμμετείχε, ακόμα και πριν την προαγωγή του σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, διεκπεραιώνοντας  Τακτικούς και Φορολογικούς ελέγχους σε πλήθος εταιρειών, βιομηχανικών, ασφαλιστικών, εμπορικών, εκδοτικών, ποδοσφαιρικών, Μ.Μ.Ε., εισηγμένων και μη. Επιπλέον, έχει διεκπεραιώσει μεγάλο αριθμό μετασχηματισμών επιχειρήσεων πάσης φύσεως, όπως συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, μετατροπές, αποσχίσεις κλάδων, με την χρήση ή όχι αναπτυξιακών νόμων.

Έχει σπουδάσει Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στο Management. 

Shopping Basket