Παναγιώτης Κυριακόπουλος

Συντονιστής

Ο Παναγιώτης Κυριακόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι απόφοιτος της Α.Β.Σ. Θεσσαλονίκης. Έχει παρακολουθήσει πλήθος  μεταπτυχιακών σεμιναρίων στα κλαδικά λογιστικά σχέδια και στην πρότυπη βιομηχανική κοστολόγηση. Με περισσότερα από 30 χρόνια συνεχούς εμπειρίας στον έλεγχο και στη συμβουλευτική στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, έχει επιβλέψει μεγάλα έργα διασφαλίζοντας, τόσο την άριστη ποιότητα ελεγκτικών υπηρεσιών όσο και τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα συμβουλευτικών υπηρεσιών κυρίως σε οργανωτικά και φορολογικά αντικείμενα.

Από το 1998 είναι μέτοχος της ΣΟΛ Crowe, έχοντας αναλάβει εκτός από ελεγκτικά έργα, την συμβουλευτική υποστήριξη πελατών σε θέματα, συγχωνεύσεων και εξαγορών, αναδιαρθρώσεων, καθώς και διαδικασιών ελέγχου.

Στο παρελθόν από τη θέση ευθύνης του έχει ασχοληθεί ειδικά με το Χρηματοπιστωτικό τομέα, την Ενέργεια και ειδικότερα τις Ανανεώσιμες Πηγές, τη Βιομηχανία και τον τομέα του Λιανικού Εμπορίου. Επιπλέον, έχει διατελέσει εισηγητής σεμιναρίων με θέμα το περιεχόμενο και την εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Τραπεζών και των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Είναι επίσης Τακτικό μέλος της επιτροπής του άρθρου 28 του ν.3727/2008 για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

Είναι έγγαμος με δύο παιδιά.

Shopping Basket