Παναγιώτης Μαρκόπουλος

Αντιπρόεδρος

Ο Παναγιώτης Μαρκόπουλος  από 1975 έως το 1993 εργαζόταν ως Ορκωτός Λογιστής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ). Το 1993-2012 εργάστηκε στη ΣΟΛ Crowe ως Ορκωτός Λογιστής αποτελώντας έναν από τους ιδρυτές της. Το 1981 – 1987 & 1989 – 1996 τέλεσε μέλος Δ.Σ. του «Συλλόγου Μελών Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (Μέλος, Γεν. Γραμματέας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος). Από το 1988 έως το 2005 τέλεσε  μέλος Δ.Σ. της «ΔΕΚΑ» (Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών). Από το 1996 έως το 2006 εργάστηκε ως  Ορκωτός Λογιστής – Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του «Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών  Λογιστών (ΣΟΕΛ)». Από το 1992 έως το 2007 ήταν  μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ), του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το 1996 – 2012 τέλεσε Ορκωτός Λογιστής – Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΟΛ Α.Ε. Από το 2013 μέχρι το 2020 εκτελούσε καθήκοντα Πρόεδρου Δ.Σ. στη  ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε., καθώς και ειδικού Σύμβουλου στη ΣΟΛ Crowe Από το 2020 εκτελεί καθήκοντα Αντιπροέδρου στη ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Σώματος Ορκωτών Λογιστών και ειδικότερα αναφορικά με την Λογιστική, την Ελεγκτική, τα Λογιστικά Σχέδια και τα Πρότυπά τους, για όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας (Εμποροβιομηχανικές επιχ/σεις, Τράπεζες, Ασφαλ. Ταμεία, Δημόσιες Επιχ/σεις, Τεχνικές & Ναυτιλιακές Επιχ/σεις, Εκτιμήσεις – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις Επιχ/σεων, Πτωχεύσεις, Πραγματογνωμοσύνες, εφαρμοσμένη Πληροφορική κ.ά.).

Shopping Basket