Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου

Συντονιστής

Ο Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον έλεγχο και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, που παρέχονται σε όλες τις μορφές και κλάδους οικονομικών μονάδων, εισηγμένων και μη, του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως για παράδειγμα σε  Βιομηχανικές, Εμπορικές, Τεχνικές, Τουριστικές, εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών,  Αγροτικές, ΔΕΚΟ, ή και Δήμους, Νοσοκομεία κ.ά.

Ειδικεύεται στη διεθνή φορολογία και στη λογιστική πρακτική πολλών χωρών, διενεργώντας τοπικούς ελέγχους σε θυγατρικές εταιρείες ελληνικών ομίλων στο εξωτερικό.

Κατέχει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το 2000. Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και είναι ενεργό μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Shopping Basket