Συμεών Καλαματιανός

Διευθυντής, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

O Συμεών Καλαματιανός διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην Πληροφορική με έμφαση στο ψηφιακό μετασχηματισμό (Digital Transformation) επιχειρήσεων και οργανισμών, κυρίως του ιδιωτικού αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όσο και στη διαχείριση τεχνολογικών κινδύνων και στη διασφάλιση (ΙΤ Assurance). Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, έχει υποστηρίξει σημαντικές στον κλάδο τους επιχειρήσεις, από διαφορετικούς τομείς της αγοράς, αναλαμβάνοντας την ευθύνη πληθώρας έργων που αφορούν στον ανασχεδιασμό και την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών με την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών όπως επίσης στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διασφάλιση επαρκούς συστήματος εσωτερικών δικλείδων για την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων και τη διαχείριση των τεχνολογικών κινδύνων τόσο στο επίπεδο Κυβερνοασφάλειας (CyberSecurity) όσο και στο επίπεδο των εφαρμογών, σε συμμόρφωση με Κανονιστικά Πλαίσια και βέλτιστες πρακτικές. Έχει διατελέσει, επί σειρά ετών,  διευθυντικό στέλεχος διεθνών ελεγκτικών και συμβουλευτικών οίκων (PwC και KPMG) και έχει ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του από τον Τραπεζικό χώρο.

Ο Συμεών κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (M.Sc.) στην Πληροφορική (Business Computing) από το Πανεπιστήμιο Dundee της Μεγάλης Βρετανίας και είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνούς κύρους οργανισμό ISACA ως ελεγκτής πληροφοριακών συστημάτων (CISA) καθώς επίσης ως διευθυντής ασφάλειας πληροφοριών (CISM). Είναι τακτικό μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΕΕΔΕ καθώς και του British Computer Society. Συμμετέχει συχνά ως ομιλητής σε συνέδρια καθώς επίσης αρθρογραφεί για θέματα της εξειδίκευσης του.