Σεραφείμ Μακρής

ΜΕΛΟΣ

O Σεραφείμ Μακρής είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής και μέτοχος της ΣΟΛ Crowe από την ίδρυσή της. Έχει πολυετή εμπειρία ως υπογράφων ελεγκτής εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, σε μεγάλους διεθνής βιομηχανικούς και εμπορικούς ομίλους καθώς επίσης και σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Κατά την επί 33 έτη συνεχή παρουσία του στο χώρο των Ορκωτών Ελεγκτών, έχει ασχοληθεί σε πολλούς τομείς του Ελεγκτικού, Λογιστικού, Φορολογικού χώρου καθώς και γενικότερα στο χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Έχει αναλάβει ειδικές εργασίες σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, Δημοτικές επιχειρήσεις και Ν.Π..Ι.Δ. καθώς και πολλές δικαστικές πραγματογνωμοσύνες και ειδικές εκκαθαρίσεις Α.Χ.Ε.Π.Υ.