Σταύρος Σαλούστρος

Συντονιστής

Ο Σταύρος Σαλούστρος είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το 1987, από το 1995 κατέχει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και από το 1996 είναι μέτοχος της εταιρίας.
Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων λογιστικής και φορολογικής κατεύθυνσης.
Ο Σταύρος Σαλούστρος διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως τακτικός Ελεγκτής και Υπεύθυνος Ελεγκτικής Ομάδας στον έλεγχο δημοτικών και κρατικών επιχειρήσεων, εμπορικών και βιομηχανικών εταιριών και εταιριών παροχής υπηρεσιών. Επίσης διαθέτει εμπειρία ως Ελεγκτής και Υπεύθυνος Ελεγκτικής Ομάδας για την έκδοση φορολογικών πιστοποιητικών και ως Ελεγκτής για μετατροπές, συγχωνεύσεις και αποσχίσεις όλων των εταιρειών με βάσει την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Shopping Basket