Θεόδωρος Αντωνάκης

Αντιπρόεδρος

Ο Θοδωρής Αντωνάκης  εργάζεται στη ΣΟΛ Crowe από τον Ιούνιο του 2000. Το 2009 προήχθη στο βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και έγινε μέτοχος της εταιρείας. Από τον Δεκέμβριο του 2011 μέχρι και το 2024 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΟΛ Crowe, έχοντας την τιμή να είναι ο πρώτος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε θέση Διοικητικού Συμβουλίου που δεν προέρχεται από τον φορέα του πρώην ΣΟΛ (Σώμα Ορκωτών Λογιστών). Από το 2024, κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς του εμπειρίας ως ελεγκτής, έχει συμμετάσχει σε διεξαγωγή ελέγχων σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας, όπως τραπεζικά ιδρύματα, βιομηχανία, εμπόριο, γεωργία, αλλά και Δημόσιους φορείς. Σήμερα, είναι επικεφαλής ομάδας ελέγχου που διενεργεί ελέγχους οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, αλλά και φορολογικούς ελέγχους που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Φορολογικής Νομοθεσίας.

Έχει σπουδάσει Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, κατέχει τον Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και έχει λάβει πιστοποίηση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW). Έχει δημοσιεύσει άρθρα αναφορικά με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (International Standards on Auditing) σε εθνικά κλαδικά περιοδικά. 

Shopping Basket