Βασίλειος Κουτσουλέντης

Μέλος

Ο Bασίλης Κουτσουλέντης εντάχθηκε στο δυναμικό της ΣΟΛ Crowe τον Σεπτέμβριο του 2003. Σήμερα, κατέχει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή, ενώ έχει επιπρόσθετα αναλάβει τη θέση του Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών και είναι Μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΟΛ Crowe.

Ο Βασίλης, διανύοντας μια επιτυχημένη επαγγελματική 15ετή πορεία ως ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων, έχει συμμετάσχει στη διεξαγωγή οικονομικών και φορολογικών ελέγχων σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες, καθώς και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εισηγμένες, ασφαλιστικές, τηλεπικοινωνιών και υγείας. Επίσης, έχει διατελέσει με επιτυχία επικεφαλής ομάδων σε δημόσια έργα. Η εμπειρία του στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αφορά κυρίως σε εκτιμήσεις και μετατροπές επιχειρήσεων, εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α. και φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης του ΣΟΕΛ.

Shopping Basket