Ανδρέας Γουζούασης

Συντονιστής

Ο Ανδρέας Γουζούασης ασκεί το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1980 και ειδικότερα ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ( ΣΟΛ ) από το έτος 1980 μέχρι το 1992 και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ ) από το έτος 1993 μέχρι σήμερα.
Από το έτος 1993 μέχρι σήμερα, με το βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Crowe, στην οποία είναι και ισότιμος Μέτοχος.
Κατά τη διάρκεια της της τεσσαρακονταετούς θητείας του, έχει αναλάβει πλήθος τακτικών και προαιρετικών ελέγχων εταιρειών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που ανήκουν σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Επίσης διενήργησε ειδικές εργασίες, όπως ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιρειών στο ΧΑΑ, μετασχηματισμούς επιχειρήσεων καθώς και σε θέματα φορολογικού και εταιρικού δικαίου.
Έχει σπουδάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ( Ο.Ε.Ε. ).
Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
Shopping Basket