Απόστολος Πολύζος

Συντονιστής

Ο Απόστολος Πολύζος από το 1984 έως το1993 εργαζόταν ως Ορκωτός Λογιστής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Από το  1993 έως σήμερα εργάζεται στη ΣΟΛ Crowe ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής αποτελώντας έναν από τους ιδρυτές της.

Από πολύ νωρίς ανέλαβε ηγετική θέση στις ομάδες ελέγχου που συμμετείχε, ακόμα και πριν την προαγωγή του σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Από το 2003 είναι  Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του «Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ)». Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Σώματος Ορκωτών Λογιστών και ειδικότερα αναφορικά με την Λογιστική, την Ελεγκτική, τα Λογιστικά Σχέδια και τα Πρότυπά τους, για όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Έχει διατελέσει υπεύθυνος τακτικών και εκτάκτων ελέγχων, πλήθους επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, εισηγμένων και μη στο χρηματιστήριο σχετικών με τους κλάδους των συμμετοχών, των υπηρεσιών, του εμπορίου, κατασκευαστικών, πληροφοριακών συστημάτων, αθλητικών κτλ. Έχει μετάσχει σε ελέγχους  Δήμων & Δημοτικών Επιχειρήσεων, καθώς και Συνεταιριστικών Οργανώσεων.Έχει υποστηρίξει πληθώρα επιχειρήσεων σε θέματα εξαγορών, συγχωνεύσεων, διασπάσεων και λοιπών λογιστικών θεμάτων.

Έχει σπουδάσει στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Πρώην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης).

Shopping Basket