Γεώργιος Σταματίου

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Γιώργος Σταματίου διαθέτει 30ετή εμπειρία στο ελεγκτικό επάγγελμα. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, έχει αποκομίσει μεγάλη εμπειρία στον έλεγχο τραπεζικών επιχειρήσεων, εμπορικών και βιομηχανικών εταιριών, εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Το 1988 έγινε μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, ενώ από το 1998 κατέχει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και είναι ισότιμο μέλος της ΣΟΛ Crowe.

Από το 2011 έως σήμερα, είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, και ειδικότερα από το 2014 ορίζεται Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τον Ιούνιο του 2021 κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου

Επιπλέον, από το 2011 έως σήμερα, είναι υπεύθυνος της φορολογικής επιτροπής της ΣΟΛ Crowe, έχει συμμετάσχει σε επιτροπές που συστάθηκαν από το ΣΟΕΛ και την ΕΛΤΕ με σκοπό την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν στο φορολογικό πιστοποιητικό, ενώ από το 2013 και μετά είναι μέλος της φορολογικής επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, συμμετέχοντας ως εισηγητής φορολογικών θεμάτων και ως συντονιστής panel σε tax forum.

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1985) και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ).

Shopping Basket