Ιωάννης Γιαννόπουλος

Γενικός Διευθυντής Συμβουλευτικής, Διευθυντής Φορολογικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ο Ιωάννης Γιαννόπουλος  είναι Γενικός Διευθυντής της ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτικής και Διευθυντής Φορολογικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Κατά την 20ετή επαγγελματική του καριέρα ο Γιάννης έχει αποκτήσει πλούσια εμπειρία σε περιβάλλον πολυεθνικών εταιρειών ως Οικονομικός και Φορολογικός σύμβουλος εξειδικευμένος σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, διεθνούς φορολογικού Δικαίου, φορολογικού σχεδιασμού, εξαγορών και συγχωνεύσεων καθώς και ελεγκτικών διαδικασιών εν γένει.

Ο Γιάννης έχει υπάρξει διευθυντικό στέλεχος σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων μεγεθών, με δραστηριότητα σε ποικίλους τομείς της οικονομίας και ειδικότερα στον επιχειρηματικό τομέα. Μεταξύ άλλων η εργασιακή του εμπειρία περιλαμβάνει ενασχόληση και επίβλεψη έργων αναδιάρθρωσης επιχειρηματικού μοντέλου εταιρειών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, τόσο για την πλευρά του αγοραστή όσο και του πωλητή, και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό στρατηγικών εξόδου (exit strategies).

Στο παρελθόν έχει εργασθεί, μεταξύ άλλων, σε πολυεθνικές όπως η Αrthur Andersen, Εrnst & Υoung και Hay Group ως διευθυντής του ευρύτερου φορολογικού, οικονομικού και λογιστικού σχεδιασμού καθώς και της δημιουργίας και εύρυθμης λειτουργίας νεοσυσταθέντων  οντοτήτων ομίλων τόσο στην Ελληνική επικράτεια όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Πάτρας και πτυχιούχος Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών καθώς επίσης και της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του τμήματος Λογιστικής του Τεχνολογικού Ιδρύματος Πατρών. Παράλληλα είναι πιστοποιημένος φορολογικός σύμβουλος  και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Shopping Basket