Μελέτιος Σιαστάθης

Συντονιστής

Ο Μελέτιος Σιαστάθης έχοντας την ιδιότητα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή έχει ασχοληθεί με ελέγχους εισηγμένων και μη ανώνυμων εταιρειών, καθώς και με εκπονήσεις ειδικών εργασιών, όπως ενημερωτικά δελτία εισαγωγής στο χρηματιστήριο, εκτιμητικές εκθέσεις (due diligence), μετατροπές και συγχωνεύσεις.
Επίσης, καθόλη τη διάρκεια της πολυετούς του θητείας διατελεί εισηγητής μεταπτυχιακών σπουδών σε θέματα εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής των οντοτήτων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στους εκπαιδευόμενους του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του Πανεπιστημίου Πειραιά (ΠΑΠΕΙ), του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) αλλά και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ).
Ο Μελέτιος είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού με ειδίκευση στη Λογιστική και Ελεγκτική.
Τέλος, ασκεί το ελεγκτικό επάγγελμα για περισσότερα από 40 χρόνια και αποτελεί ιδρυτικό μέλος της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Crowe.

Shopping Basket