“Επεκτείνει τη δραστηριότητά της η ΣΟΛ Crowe με την ενίσχυση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού”

Ο Αντώνης Πολυχρονίδης Επικεφαλής του τμήματος Human Resource Advisory Services

 

Η ΣΟΛ Crowe, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, προχωρά στην επέκταση των δραστηριοτήτων της, διευρύνοντας τη βεντάλια των συμβουλευτικών υπηρεσιών της  με την προσθήκη των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Η νέα προσθήκη έρχεται λίγους μήνες μετά την αποκλειστική συνεργασία  με τη μεγαλύτερη συμβουλευτική εταιρεία στον τομέα του Τουρισμού, την Horwath HTL, ενισχύοντας επιπλέον τον στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας για την παροχή ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών. Μάλιστα, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού αναπτύσσονται στους άξονες Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Στελεχών, Συντονισμό Ομάδων  και Οργανωτική Αποτελεσματικότητα.

Τη θέση του διευθυντή αναλαμβάνει ο κ. Αντώνης Πολυχρονίδης, ο οποίος διαθέτει εικοσαετή και πλέον εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχοντας συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό έργων με εταιρείες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων όπως ο Χρηματοπιστωτικός, Φαρμακευτικός, Τηλεπικοινωνιών, Αυτοκινητοβιομηχανία, FMCG, Οργανωμένο Λιανεμπόριο. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος Διεθνών Σχέσεων από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, καθώς και MBA από την ALBA (Ειδικότητα HR). Είναι πιστοποιημένος αναλυτής από την Thomas International σε συμπεριφοριστικά ερωτηματολόγια, πιστοποιημένος αξιολογητής από την A & DC (Assessment & Development Consultants) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Ο Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΣΟΛ Crowe κ. Χαρίλαος Φαλτσέτας, αναφερόμενος στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, δήλωσε « Η ΣΟΛ Crowe είναι μια από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες στην Ελλάδα και διατηρεί στο ενεργητικό της ένα πολύ σημαντικό μερίδιο της ελληνικής αγοράς. Η ενσωμάτωση των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της στρατηγικής για την περαιτέρω ανάπτυξη στην ελληνική αγορά, με την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών. Από το 2002, ο συμβουλευτικός βραχίονας της ΣΟΛ Crowe παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία και η ενδυνάμωσή του εξελίσσεται τόσο με την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού όσο και με την ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων υπηρεσιών που απαντούν στις σύγχρονες και απαιτητικές ανάγκες των επιχειρήσεων.»

«Η αποστολή μας είναι να υποστηρίζουμε τους πελάτες της ΣΟΛ Crowe να υλοποιούν με επιτυχία τους επιχειρηματικούς τους στόχους, διασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι και τα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού είναι σε θέση να εναρμονιστούν με την τρέχουσα στρατηγική τους. Το έμψυχο δυναμικό κάθε επιχείρησης, μεγαλύτερης ή μικρότερης, είναι καταλυτικής σημασίας και η επένδυση σε αυτό πρέπει να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω σε μια εταιρεία που παρουσιάζει χαρακτηριστική ηγεσία στην ελληνική αγορά και αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσδώσουν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού στον κύκλο ζωής μια επιχείρησης.» τονίζει ο κ. Αντώνης Πολυχρονίδης, Director, Human Resource Advisory Services.

Comments are closed.