Σπύρος Καψοκαβάδης

Διευθυντής, Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου

Ο Σπύρος Καψοκαβάδης έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στο Χρηματοοικονομικό κλάδο. Έχει διατελέσει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Χρηματιστηριακής, Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων και Διεθνών Δραστηριοτήτων της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Π&Κ Capital Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Π&Κ Χρηματιστηριακής και έχει εργαστεί στο ελεγκτικό τμήμα της Ernst & Young.

Ο Σπύρος είναι κάτοχος MBA από το Manchester Business School, και BSc in Business Administration από το College of South Eastern Europe. Κατέχει το πιστοποιητικό Γ’ «Διαχείριση Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων Πελατών» από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κατέχει από το Institute of Chartered Shipbrokers το Advanced Diploma in Port & Terminal Management και το Foundation Diploma in Ship Operations & Management.

Shopping Basket