Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2019

Διαβάστε στο Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου:

  1. Η διπλή φορολόγηση των ημεδαπών επιχειρήσεων στις περιπτώσεις ενδοομιλικής τιμολόγησης μεταξύ τους
  2. Για τον σχηματισμό των σχετικών προβλέψεων επσφαλών απαιτήσεων

Επιπλέον, μαζί με την αρθρογραφία μπορείτε να διαβάσετε τη γνωμοδότηση της Τεχνικής και Φορολογικής Επιτροπής σε ένα εύρος θεμάτων όπως προκύπτουν από την ενδελεχή ανάλυσή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.