Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης & η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης ως μέσο Αποκάλυψης της Φορολογικής Απάτης και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέσο αποτύπωσης της ορθής εικόνας και των πιθανών κινδύνων απάτης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

*Γράφει η Ειρήνη Ι. Παπαδοπούλου (CPA, CFE, MBA)

Δείτε περισσότερα εδώ.