Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα μέλλον γεμάτο αξία για όλους

Συνέντευξη του Παναγιώτη Αλαμάνου, Διευθύνοντος Συμβούλου, ΣΟΛ Crowe, στο Business News Magazine

·         Ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι βασικές τάσεις που καταγράφονται στην ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών αλλά και ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουνε οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο;

Οι παγκόσμιες τάσεις, οι εξελίξεις στην τεχνολογία και οι αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις για τις εταιρείες στον χώρο των ελεγκτικών υπηρεσιών. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες νομικές απαιτήσεις, πρότυπα ελέγχου και ρυθμιστικά πλαίσια. Παράλληλα, η ανάπτυξη νέων, πολύπλοκων μορφών επιχειρηματικότητας και οι συνθήκες που δημιουργούνται από την παγκοσμιοποίηση έχουν άμεση επίδραση τόσο στις ελεγκτικές όσο και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τα νέα αυτά δεδομένα προϋποθέτουν ότι για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών θα πρέπει να επιδεικνύουν ευελιξία, προσαρμοστικότητα, υψηλό know-how, όπως και να αναπτύσσουν και να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. Επιπλέον, καθώς η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) γίνεται όλο και πιο επιτακτική για τις επιχειρήσεις, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η εφαρμογή τους απαιτεί αυστηρές πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης προκειμένου να προωθηθεί η διαφάνεια στις διαδικασίες τους.

·         Η εστίαση στην Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα και τα κριτήρια ESG και η σύνδεση τους με τις δυνατότητες χρηματοδότησης πως έχουν επηρεάσει τον κλάδο;

Η βιώσιμη επιχειρηματικότητα και η υιοθέτηση πολιτικών και διαδικασιών βάση των  κριτηρίων του ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) καθίστανται επιτακτική ανάγκη για τις σύγχρονες επιχειρήσεις καθώς ο αντίκτυπός τους στο περιβάλλον και στην κοινωνία είναι πλέον μετρήσιμος και ουσιαστικός για τη χρηματοδότησή τους.

Οι αλλαγές που επιφέρουν τα κριτήρια ESG στις επιχειρήσεις, οδηγούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους δεδομένου ότι έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, και ενισχύουν τόσο τη βιωσιμότητά τους όσο και τη βιωσιμότητα της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται. Συνοπτικά, οι αλλαγές αυτές αντικατοπτρίζουν τη «συνειδητοποίηση» της εταιρείας για την ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και τους μελλοντικούς κινδύνους που μπορεί να συνδέονται με την αναπτυξιακή στρατηγική της.

Στη ΣΟΛ Crowe πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των κριτηρίων ESG είναι περισσότερο από ένα απλό check list που πρέπει να τσεκάρει μία επιχείρηση – στην ουσία, πρόκειται για τη δημιουργία εμπιστοσύνης και το χτίσιμο μιας εταιρικής κουλτούρας η οποία βασίζεται στην ορθή εταιρική διακυβέρνηση.

·        Τι προβλέπει το πλάνο της εταιρείας  για τη συνέχεια; Πού πρόκειται να εστιάσετε όσον αφορά τις ελεγκτικές υπηρεσίες;

Στόχος της ΣΟΛ Crowe  είναι να υποστηρίξει τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής. Εστιάζουμε στη διακυβέρνηση (G) και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, οραματιζόμενοι μία κουλτούρα εταιρικής διακυβέρνησης για το σύνολο του επιχειρείν. Στηρίζουμε τους πελάτες μας σε αυτήν τους την πορεία μέσα από διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, μέσω την αξιολόγησης και της εκπαίδευσης των Διοικητικών Συμβουλίων αλλά και του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού, αναβαθμίζοντας έτσι τόσο την ποιότητά του όσο και την εξέλιξή του. Ταυτόχρονα, επενδύουμε στην τεχνολογία, την καινοτομία και την ανάπτυξη των υπηρεσιών μας με στόχο να θωρακίσουμε τους πελάτες μας απέναντι στο απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα. Στη ΣΟΛ Crowe στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα μέλλον γεμάτο αξία για όλους.