Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2019

Διαβάστε στο Ενημερωτικό Δελτίο του Φεβρουαρίου:

  1. Η μείωση του κεφαλαίου υπό τις νέες διατάξεις του Νόμου 4548/2018, του Αριστομένη Μανουρά- Νομικού Συμβούλου
  2. Επιτόκια για την έκπτωση τόκων δανείων από τρίτους (Άρθρο 23 Περ. Α Ν.4172/2013), του Μιχάλη Τσιάβου
  3. Επιτόκια δανείων για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του Άρθρου 13 του Ν. 4172/2013  (Παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου), του Μιχάλη Τσιάβου

Επιπλέον, μαζί με την αρθρογραφία μπορείτε να διαβάσετε τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής σε ένα εύρος θεμάτων όπως προκύπτουν από την ενδελεχή ανάλυσή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.