Η σπουδαιότητα των ελεγκτικών εταιρειών για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας

Συνέντευξη στην Nαυτεμπορική του Παναγιώτη Αλαμάνου, Διευθύνωντα Συμβούλου, ΣΟΛ Crowe

Πόσο σημαντικός είναι ο εποπτικός έλεγχος στις επιχειρήσεις από τις εταιρίες ορκωτών λογιστών που συνδυάζουν και την συμβουλευτική δραστηριότητα;
Ο εποπτικός έλεγχος παραμένει μια ανεξάρτητη δραστηριότητα από την αντίστοιχη συμβουλευτική, κάτι το οποίο αποτυπώνεται στις επιχειρήσεις που παρέχουν και τις δύο αυτές υπηρεσίες, αφού ο διαχωρισμός τους εσωτερικά σε αυτές είναι ξεκάθαρος. Ο εποπτικός έλεγχος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του επιχειρείν, εφόσον εξασφαλίζει την συμμόρφωσή των επιχειρήσεων στον νόμο. Σε κάθε περίπτωση όμως, και καθώς η ανάγκη για εξειδικευμένες υπηρεσίες αυξάνεται διαρκώς, οι εταιρείες ορκωτών λογιστών, και πιο συγκεκριμένα στην ΣΟΛ Crowe για την οποία έχω ιδία άποψη, έχουμε προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα διευρύνοντας, αναπτύσσοντας και εξειδικεύοντας ακόμα περισσότερο τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε. Σήμερα, η λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και η ανάπτυξή τους απαιτούν μεγαλύτερη εξειδίκευση, βαθιά γνώση αλλά και συνδυασμό διαφορετικών υπηρεσιών, όπου αυτό είναι εφικτό.

Πως διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα του στελεχιακού δυναμικού και η αξιοπιστία των λογιστικών και επαγγελματικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα έχουμε διαχρονικά μια ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα στελεχιακού δυναμικού στις ελεγκτικές υπηρεσίες, η οποία εδράζεται τόσο στην αξία των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων όσο και στη συνεπή εργασία του ΣΟΕΛ και του εκπαιδευτικού του βραχίονα του ΙΕΣΟΕΛ. Στα λογιστικά και ελεγκτικά επαγγέλματα, η συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση ήταν ανέκαθεν ζωτικό μέρος της εξέλιξης των στελεχών και από εκεί, θεωρώ ότι αντλείται μεγάλο μέρος της ίδια της αξιοπιστίας των υπηρεσιών στην Ελλάδα. Σε αυτό σίγουρα προστίθεται και η εμπειρία που έχουν αποκτήσει τα στελέχη των λογιστικών και επαγγελματικών υπηρεσιών στη χώρα μας, βιώνοντας δύο σημαντικές συγκυρίες για τις επιχειρήσεις και την αγορά εν γένει. Την παρατεταμένη οικονομική κρίση κατά την οποία διαχειρίστηκαν και παρείχαν γνώση και τεχνογνωσία στις επιχειρήσεις που έπρεπε να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, και την περίοδο της πανδημίας η οποία έφερε τον αναγκαίο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν με τα νέα δεδομένα της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο ACCA στην Ελλάδα έχει παρουσία αρκετών χρόνων και αριθμεί περισσότερα από 3.200 μέλη. Πείτε μας δυο λόγια για την σημασία της συνεργασία σας με τον ACCA όλα αυτά τα χρόνια.
Ο ACCA διατηρεί μία στρατηγική 15χρονη συνεργασία με τον Σ.Ο.Ε.Λ. (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) μέσα από την οποία παρέχει υψηλής ποιότητας επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε φοιτητές και επαγγελματίες.
Η ΣΟΛ Crowe εμπιστεύεται τον ACCA όλα αυτά τα χρόνια επιδοτώντας τις σπουδές των νεαρών στελεχών της και στηρίζοντάς τα έως την απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης. Μετά την λήψη της πιστοποίησης από τον ΑCCA, τα άρτια εκπαιδευμένα στελέχη μας καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της αγοράς συμμετέχοντας σε σημαντικά και απαιτητικά έργα, κάτι που κάνουν με μεγάλη επιτυχία.

Ο ρόλος των ελεγκτικών εταιρειών είναι κρίσιμος για τη λειτουργία της οικονομίας. Πόσο εύκολη είναι η δουλειά σας;
Ο ρόλος των ελεγκτικών εταιρειών παραμένει ζωτικός για τη λειτουργία της οικονομίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, παρά το γεγονός ότι δέχεται και αυτός σημαντικές μεταλλάξεις τα τελευταία χρόνια. Αποτελούμε εκ των πραγμάτων, βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής και οικονομικής ζωής, έχοντας την ευθύνη της διαφύλαξης των κανονισμών που επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία της αλλά τελικά και την ίδια την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Ο ίδιος ο ρόλος μας και η ευθύνη που πηγάζει από αυτόν, προσδιορίζει την πολυπλοκότητα της εργασίας μας, η οποία απαιτεί συνεχή ενημέρωση και ανανέωση της γνώσης, όπως και τη συνεπή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και τάσεων αναφορικά με το επάγγελμά μας.

Πως διασφαλίζεται ότι οι ελεγκτικές εταιρείες θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας;
Σήμερα καλούμαστε να αναλάβουμε νέους ρόλους για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας, στους οποίους θα ανταποκριθούμε θετικά. Το επόμενο διάστημα οι ελεγκτικές εταιρείες θα βρεθούν στο κέντρο της υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο τόσο στη διαδικασία αδειοδότησης των επενδυτικών προτάσεων όσο και συνολικά στο δημοσιονομικό αυτό σχέδιο. Με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, στην ΣΟΛ Crowe έχουμε αναπτύξει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες μας, και συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας χρηματοδότησης και ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων. Με αυτόν το τρόπο, στηρίζουμε ουσιαστικά τις επιχειρηματικές δράσεις που συμβάλλουν στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τελικά στη μετάβαση της Ελλάδας σε μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική εποχή.


Ο ρόλος του ορκωτού ελεγκτή είναι μόνο να συμβουλεύει, να προστατεύει και να καθοδηγεί τον πελάτη του ή να λογοδοτεί σε εποπτικές αρχές;
Ο ρόλος του ορκωτού ελεγκτή είναι σίγουρα και να συμβουλεύει και να προστατεύει και να καθοδηγεί τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται, διασφαλίζοντας την τήρηση των κανονιστικών πλαισίων που ισχύουν. Είναι το αξιόπιστο, ανεξάρτητο τρίτο μέρος ανάμεσα στην επιχείρηση και τους επενδυτές, εκείνο το μέρος που εγγυάται την πιστότητα των οικονομικών της επιχείρησης που ελέγχει. Είναι ένας εξ’ορισμού πολυσχιδής ρόλος, ο οποίος μεταλλάσσεται και εξελίσσεται συνεχώς.

Εκτός όμως από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν επεκταθεί και σε άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα τις συμβουλευτικές, τις φορολογικές και τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η διεύρυνση του αντικειμένου;
Διαχρονικά, οι ελεγκτικές εταιρείες προσαρμόζονταν στις απαιτήσεις της αγοράς και των επιχειρήσεων. Σήμερα, οι σύνθετες επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι παγκόσμιες τάσεις απαιτούν πολλαπλούς μετασχηματισμούς και συνεχή ετοιμότητα των εταιρειών, οι οποίες καλούνται με την σειρά τους να παραμένουν ανταγωνιστικές σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες έρχονται να καλύψουν αυτές τις ανάγκες των επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους τεχνική γνώση σε συγκεκριμένους τομείς της λειτουργίας ή της δραστηριότητάς τους. Δείτε ως παράδειγμα την υπηρεσία cyber security, η οποία μέχρι την εφαρμογή των νέων κανονισμών για το gdpr και την πανδημία που δημιούργησε μια νέα, διευρυμένη ανάγκη των επιχειρήσεων να διασφαλίσουν τα ηλεκτρονικά τους δεδομένα, είχε πολύ μικρότερη ζήτηση. Ή ακόμη τις υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης, μια νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν την τεχνική γνώση να εφαρμόσουν τις αρχές της και στρέφονται σε εμάς για να τις υποστηρίξουμε. Συνολικά, η διεύρυνση των εξειδικευμένων υπηρεσιών προέρχεται από την ίδια την πολυπλοκότητα της λειτουργίας της αγοράς και των επιχειρήσεων και πιστεύω ότι με την πάροδο των χρόνων, η ανάγκη για ποιοτικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα θα είναι συνεχώς αυξανόμενη.

Η ΣΟΛ Crowe στηρίζει τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων σε μία πιο πράσινη, ψηφιακή & ανθεκτική εποχή

Γράφει ο Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe

Μετά από μια παρατεταμένη δυσμενή συγκυρία για την επιχειρηματικότητα, η ελληνική οικονομία θέτει τις βάσεις για την οριστική μετάβασή της σε μια περίοδο με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και θωράκισής της απέναντι στις ενδεχόμενες πιέσεις του απρόβλεπτου διεθνούς περιβάλλοντος.

Οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν μία σημαντική ευκαιρία να εναρμονιστούν με τις τάσεις που προστάζει το παγκόσμιο περιβάλλον και να βελτιώσουν της ανταγωνιστικότητά τους, με βασικό όχημα το Ταμείο Ανάκαμψης. Αξιοποιώντας τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), η εγχώρια επιχειρηματικότητα και ειδικά ο χώρος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μπορεί να επιτύχει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση, την καινοτομία μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης, την δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και την εξωστρέφεια.  Ζητούμενο σήμερα για τις επιχειρήσεις αποτελεί, σε μεγάλο βαθμό, η αποδοτική αξιοποίηση των εργαλείων χρηματοδότησης που προσφέρονται, για τον σταδιακό μετασχηματισμό τους και τη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης και διεύρυνσης της δραστηριότητάς τους.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως η μακροπρόθεσμη διάρκεια του δανεισμού σε συνδυασμό με τα χαμηλά και σταθερά επιτόκια, η ευρύτητα των επιλέξιμων δαπανών και συνεπώς η χρηματοδότηση  πολλών δραστηριοτήτων, καθώς και το μεγάλο ύψος των επενδυτικών πόρων, καθιστούν το Ταμείο το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων στην μετάβαση στην επόμενη ημέρα και στην δημιουργία ισχυρών βάσεων ανάπτυξης.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η ένταξή τους στο Ταμείο Ανάκαμψης και η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών και θεσμικών εργαλείων του, θα τους δώσει τη δυνατότητα να υλοποιήσουν νέα επενδυτικά σχέδια καθώς και να ενισχύσουν την καινοτομία και την εξωστρέφειά τους.

Για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, η πρόκληση της επιλεξιμότητας στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, περνάει από την αξιοποίηση των στρατηγικών  επιλογών τους και τον άμεσο μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό τους που θα τους δώσει πρόσβαση σε δυνατότητες χρηματοδότησης και νέων επενδύσεων.

Επιπρόσθετα, το Ταμείο Ανάκαμψης συνολικά, θα δημιουργήσει ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον καθώς και άμεσες θετικές συνέπειες για την Ελληνική οικονομία με έμμεσα οφέλη για τις επιχειρήσεις, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αύξηση του ύψους του πραγματικού ΑΕΠ, η αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως μέσω της αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων, η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις που θα συνεισφέρουν και αυτές στην άνοδο του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια.

Ο ρόλος των ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών θεωρείται καθοριστικός για την επιτυχία του σχεδίου αυτού. Στην ΣΟΛ Crowe έχουμε αναπτύξει ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες μας, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας χρηματοδότησης και ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων. Από την αξιολόγηση μέχρι και την υλοποίηση τους. Εμείς και οι συνεργάτες μας, με την ολοκληρωμένη αντίληψη και πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση έργων συναφών με όλο το εύρος  των απαιτήσεων χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζουμε τις επιχειρηματικές δράσεις που συμβάλλουν στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, στη μετάβαση της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης σε μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική εποχή.

Η ΣΟΛ Crowe, συγκαταλέγεται σήμερα ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες παροχής Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών  υπηρεσιών στην Ελλάδα. Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εθνικές εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ευρώπης, όπως και μια  από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων στη χώρα.